Податковий юрист

Новітня освітня професійна програма «Податковий юрист» спрямована на глибоке вивчення найбільш актуальних питань правового регулювання податкових відносин.

«Податковий юрист» – це курс, що передбачає вивчення питань правового регулювання податкової системи України, механізму трансфертного ціноутворення, адміністрування податків і зборів, відповідальності за порушення податкового законодавства, податкового планування, міжнародного податкового права, податкового права Європейського Союзу тощо. Програма спрямована на отримання навичок розв’язання податкових конфліктів та вміння вибудовувати ефективну правову позицію; знань з податкового планування, тобто те, яким чином організувати бізнес із найбільш сприятливими податковими наслідками; знань стосовно визначення способів захисту інтересів як держави, так і платників податків та ін. Особливим завданням, що ставиться перед програмою, є фундаментальна освітня підготовка як з теорії податкового права, так і практики застосування податкового законодавства.

У 2015 році програма зазнала суттєвих якісних змін. Удосконалено викладання матеріалу, що дозволило підвищити ефективність навчального процесу, впроваджено нові механізми співпраці викладачів та слухачів. Слухачі не лише отримують інформацію від лектора, а і пропонують власні теми для обговорення. Висвітлення багатьох питань здійснюється представниками провідних юридичних та аудиторських фірм. Заплановано проведення низки вебінарів із закордонними фахівцями. Як і у попередньому році особливості розгляду податкових спорів у судах вивчаються із допомогою та під керівництвом суддів адміністративних судів усіх інстанцій. Слухачам надається можливість прийняти участь у судових засіданнях із подальшим аналізом прийнятих суддями рішень. На весінню частину програми заплановано проведення других щорічних Судових дебатів з податкового права, що дозволить кожному застосувати здобуті за навчальний рік знання та, навіть, отримати запрошення на стажування від журі конкурсу – провідних фахівців податкових практик відомих юридичних фірм. Цього року бажання узяти участь у програмі виявили не лише студенти Університету, а й працівники органів державної влади та місцевого самоврядування. Узятий темп дозволить щорічно вдосконалювати програму «Податковий юрист» і йти «у ногу із часом» в умовах проведення глибинних реформувань податкової системи України.