Медіа-право

Програму було запроваджено в університеті у 2013 році. Тоді  це був своєрідний експеримент, в якому брали участь викладачі чотирьох кафедр (конституційного права; теорії держави і права; цивільного права №1; культурології) і студенти п’ятого курсу денного відділення. Програма відразу заявила про себе нестандартним підходом до читання лекцій і проведення практичних занять: бали і заліки відійшли на другий план, поступившись місцем саморозвитку і реальним знанням. Це стало можливим завдяки точному складанню програми, влучному підбору предметів і компетентному у даній галузі викладацькому складу. Навчальний процес став проходити за європейським зразком, де кожна дисципліна викладається на основі авторських матеріалів, викладач стає для студентів співрозмовником, а лекції і семінари перетворюються на живий діалог.

Експеримент виявився успішним, студенти не розчаровані. Щороку вони утворюють маленькі співтовариства медіа-стажерів, тісно спілкуючись не лише на парах. Творчість об’єднує, як об’єднують загальні інтереси і усвідомлення власної участі у творчому процесі. Випускники працевлаштовані, і якщо брати процентне співвідношення наших студентів, що працюють в галузі медіа, з кількістю випускників програми, то результат перевищує усі очікування: Прес-служба Генеральної прокуратури України, Київський інститут Медіа-права, Телецентр Університету, аспірантура з медійної тематики – вдалий старт для юристів, які починають свій професійний шлях!

Відоме висловлювання Натана Ротшильда, сказане ще в 1814 році: «Хто володіє інформацією, той володіє світом», сьогодні можна продовжити: «Хто вміє розпоряджуватися інформацією, той володіє світом». І ось тут на перший план виходять медіа-юристи, які у сучасному світі інформаційної глобалізації беруть на себе захист базової ознаки демократичної і правової держави − свободи слова, − і завдяки цьому стають найбільш затребуваними фахівцями. Велика кількість професійних компетенцій і загальний гуманітарний кругозір, який вони повинні мати, визначає їх місце в еліті інтелектуального авангарду. Свобода слова й інформації, регулювання розповсюдженням інформації у мережі Інтернет, захист приватного життя, честі, гідності і ділової репутації – ось далеко не повний перелік тематичних проблем медіа-права, що сьогодні є магістральним напрямом юридичної практики.

У 2015 році  відбувся третій набір студентів за цією спеціалізацією. Цього року був  розширений блок неправових дисциплін: окрім тележурналістики, студентам запропонований курс «Сучасна друкована та он-лайн журналістика. Практики ефективного тексту».

Експеримент програми «Медіа-право» полягає ще і в тому, що в юридичному ВНЗ студенти вчаться писати журналістські тексти і працювати перед відеокамерою. Така практика корисна для будь-якого юриста і просто необхідна медіа-правнику. Отримавши знання і  навички в області написання ново стійного та художнього тексту, техніки stand-up і інтерв’ю, втілення режисерського сценарію і створення авторського відео-сюжету, наші студенти починають усвідомлювати на власному досвіді, наскільки вразлива і складна у творчому плані професія журналіста, наскільки вона потребує юридичної допомоги й захисту. Заняття з тележурналістики проходять в студії «Телецентр» Університету під керівництвом досвідчених журналістів, з використанням сучасної апаратури, що дозволяє створювати телевізійну продукцію будь-якої складності.

Програма передбачає впродовж двох семестрів вивчення наступних предметів:

− філософсько-правові засади свободи слова і преси;

− вступ до теорії медіа-права;

− конституційно-правове регулювання права на доступ до публічної інформації;

− захист персональних даних;

− конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні;

− право на прайвесі та юридична практика;

− право інтелектуальної власності в сфері засобів масової інформації;

− тележурналістика;

− сучасна друкована та он-лайн журналістика. Практики ефективного тексту.

Медіа-право − унікальний майданчик для початку публічної кар’єри. Випускники програми набувають можливості працювати в прес-службах органів охорони правопорядку, державних і приватних структурах і великих фірмах. Юрист, який володіє технікою створення ефективного тексту для різноманітних медіа платформ, який не тільки «не боїться» камери, але й сам може брати участь в створенні відео продукту, значно підвищує свою конкурентоспроможність на професійному ринку. У той же час, журналіст, спеціаліст в галузі комунікацій, який володіє правовими компетенціями,  які відносяться до сфери мас-медіа, − це мрія будь-якого засобу масової  інформації. Більш того, правова компетенція відкриває шлях до професійної кар’єри топ-менеджера в медійній сфері.

Фахівцям в галузі медіа-права довірено найголовніше − ім’я і репутація, які належать до найбільш цінних активів. Спеціалізація в галузі медіа-права для тих, хто хочу бути лідером в професійному середовищі. Важко не погодитись з Біллом Гейтсем, який справедливо помітив, що «саме те, як ви збираєте, організовуєте й використовуєте інформацію, визначає, переможете ви чи програєте».

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: +380953825419, +380504011958