Виборче право та виборчі технології

Оголошується набір на сертифікатну освітню професійну програму

«Виборче право та виборчі технології»

Вільні вибори, які відбуваються періодично, є обов’язковою ознакою демократичної держави. У свій час Томас Джефферсон наголошував, що обирати собі владу може лише той народ, який проінформований. Отримання спеціалізованих знань є можливістю бути проінформованим та для майбутніх юристів зайняти свою нішу як фахівця у сфері виборчого права, що особливо важливо в умовах високої конкуренції на ринку юридичних послуг.

Сертифікатна освітня професійна програма «Виборче право та виборчі технології» є новим сучасним продуктом для набувачів освітніх послуг в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, метою якої є оволодіння знаннями та навичками, які потрібні юристу для надання професійної правничої допомоги під час виборчого процесу.

Сертифікатна освітня професійна програма «Виборче право та виборчі технології» передбачає викладання таких курсів:

 1. Виборчі технології.
 2. Виборчі стадії та виборчі процедури.
 3. Виборче право країн ЄС.
 4. Теорія та історія парламентаризму.
 5. Політико-правова конфліктологія.
 6. Партії як суб’єкти виборчого процесу.
 7. ЗМІ та вибори.
 8. Судовий захист виборчих прав.

Програма дає можливість поглибити професійні знання про:

 • основні складові технологій організації та проведення виборчих кампаній, напрямки їх оптимізації; методи вирішення нормативних, аксіологічних, організаційних, медійних проблем у ході проведення виборчих кампаній; проектування ВТ і рекламних рішень, критерії оцінки ефективності їх реалізації;
 • стан виборчого законодавства України, правові позиції КСУ та ЄСПЛ щодо спірних виборчо-правових питань, традиційні проблеми виборчого процесу і шляхи їх розв’язання; особливості, схожість та відмінності у розумінні виборчих процедур у національному законодавстві та європейських джерелах;
 • зміст конституційно-правових засад організації та проведення виборів у державах-членах ЄС;
 • зв’язок електоральних процесів з іншими політико-правовими явищами; моделі виборчих систем; організаційно-правові форми виборчої діяльності;
 • специфіку діагностики, аналітики та практичного вирішення правових спорів, колізій і конфліктів в електоральному процесі; науку та мистецтво запобігання та розв’язання політико-правових конфліктів;
 • взаємозв’язок і взаємозалежність політичної, юридичної та медіа сфер суспільства; правові основи засобів масової інформації під час виборів; особливості інформаційного забезпечення виборів; специфіку роботи ЗМІ у передвиборчій агітації та під час виборів;
 • основні інститути судового захисту виборчих прав, порядок реалізації права на судовий захист у процесі здійснення виборчого права та права на участь у референдумі тощо –

й використовувати на практиці набуті знання щодо виборчого права, зокрема, у сфері адміністрування виборчого процесу, захисту виборчих прав, виборчих спорів, застосування новітніх виборчих технологій протягом наступних виборчих кампаній в Україні.

Детальна інформація та реєстрація на кафедрі конституційного права України (м. Харків, вул. Пушкінська 77, ауд. 39, тел.704-92-89). Тривалість програми – 2 семестри.

Запрошуємо всіх бажаючих!

Координатор програми – завідувач кафедри конституційного права України Тетяна Миколаївна Слінько (спільно з кафедрою соціології та політології та кафедрою цивільного процесу).