Бізнес менеджмент

Новини програми "Бізнес менеджмент"
Розпочато заняття за сертифікатною освітньою професійною програмою «Бізнес менеджмент»
Більше новин

Оголошується набір на сертифікатну освітню 

професійну програму «бізнес менеджмент»

 

У світі розгортається четверта промислова революція (Industry 4.0). Нас очікує інтенсивне поширення мобільного Інтернету та Інтернету речей, використання хмарних технологій і робототехніки, автоматизація інтелектуальної роботи. Головним джерелом конкурентоспроможності фірм уже зараз стають не товари і послуги, а моделі й системи управління, які здатні ефективно реагувати на непередбачуваність бізнес-середовища, розвивати і реалізовувати лідерські якості керівників і персоналу організацій, підтримувати командну роботу і високу ділову культуру. Задля цього провідні фірми розробляють спеціальні стратегії збереження та примноження своєї конкурентності, сталого організаційного розвитку.

Сертифікатна освітня професійна програма «Бізнес  менеджмент» намагається відповісти на виклики сучасного ділового світу. Вона розроблена для студентів 1-4 курсів бакалавріату та магістратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами економіки та системного управління фірмою, створенням  власного конкурентного бізнесу.

Ключові переваги програми:

 • здобуття слухачами новітніх знань у сфері економіки, системного менеджменту та маркетингу;
 • застосування сучасних методів навчання – практикумів, case-study, розв’язання бізнес-завдань, рольових та ділових ігор, презентацій тощо;
 • проведення авторських тренінгів та практикумів із стратегічного та ситуаційного менеджменту, інвестування та управління активами, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності фірми, страхового захисту бізнесу та ін.;
 • можливість узяти участь у міжнародних науково-практичних конференціях із питань розвитку бізнесу і менеджменту та опублікувати результати своїх досліджень у збірнику наукових праць «Економічна теорія та право»;
 • перспектива успішного навчання за програмами подвійних дипломів у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, програмами «Law and Economics» у зарубіжних вищих навчальних закладах та під час здобуття другої вищої економічної освіти;
 • набуття переваг при працевлаштуванні по закінченні університету, формування успішної кар’єри в юридичному бізнесі.

По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат.

Організаторами і викладачами програми «Бізнес менеджмент» є провідні лектори кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які мають досвід практичної роботи та консультування в юридичних, аудиторських і страхових компаніях м. Харкова.

Керівники програми – д.е.н., професор О. С. Марченко,                                          д.е.н., професор Л. С. Шевченко.

Менеджер – О. Ю. Новікова.

 

Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

 1. Економіка підприємства (фірми)
 2. Менеджмент
 3. Маркетинг
 4. Конкурентне управління
 5. Інвестування та управління активами
 6. Глобалізація бізнесу. Управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми
 7. Оцінка бізнесу
 8. Оподаткування бізнесу
 9. Страховий захист бізнесу

Тривалість програми – 2 семестри.

Вартість програми – 2800 грн. (оплата може здійснюватися по семестрах).

Початок занять з 1 лютого 2017 р.

Реєстрація студентів на програму відбувається на кафедрі економічної теорії до 25 грудня 2016 р.

Оплата за навчання здійснюється до 10 січня 2017 р.

 

Інформаційний пакет із сертифікатної освітньої професійної  програми «Бізнес менеджмент», який містить програми всіх навчальних дисциплін, тематику лекцій, плани семінарських занять та списки нормативних актів і рекомендованої літератури, розміщено в АСУ навчальним процесом НЮУ («Навчально-методичні матеріали кафедри економічної теорії»).

Дізнатися більше про програму  та зареєструватися на навчання можна на кафедрі економічної теорії:

центральний корпус, каб. 224, 225;

тел. +38(057)704-92-58;

e-mail: econom_theory@ukr.net;

у соціальній мережі: http://vk.com/id322202357

Менеджмент програми відкритий для спілкування і враховує усі зауваження та побажання слухачів щодо змісту навчальних програм та якості роботи викладачів.

Запрошуємо студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на навчання!

 

Реквізити для оплати сертифікатної освітньої професійної програми

«Бізнес менеджмент»

ОДЕРЖУВАЧ: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

КОД: 02071139

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: ДКСУ м. Київ

МФО: 820172

Р/р 31255287110377

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Сплата за сертифікатну освітню професійну програму «Бізнес менеджмент» за 2017 р.

Прізвище, ім’я, по батькові

Сума сплати: 2800 грн (або 1400 грн у разі оплати по семестрах).

Оплата може бути здійснена в будь-якому банку.