Адміністрування у податковій та митній справах

Сертифікатна освітня професійна програма «Адміністрування у податковій та митній справах» розроблена для студентів V курсу (I курсу магістратури) Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які цікавляться зовнішньоекономічною діяльністю та адмініструванням податків, зборів (обов’язкових платежів).

Програма передбачає:

вивчення студентами V курсу ( I курсу магістратури) денної форми навчання актуальних питань правового регулювання податкової системи та митної справи. «Адміністрування у податковій та митній справах» –  це курс, що передбачає вивчення питань податкової системи України, адміністрування податків і зборів, адміністрування митної справи (митний контроль, митне оформлення, митні режими, переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон), правове регулювання міжнародних комерційних договорів, зовнішньоекономічні торгові операції, відповідальність за порушення податкового та митного законодавства та ін.

Особливим завданням, що ставиться перед програмою, є фундаментальна освітня підготовка як з теорії податкового та митного права, так і практики застосування митного та податкового законодавства. Програма синтезує: актуальні світові тенденції глобалізації економічної діяльності та руйнування кордонів у бізнесі; вузьку спеціалізацію фахівців, що наближує вищу освіту до практики.

По завершенні навчання слухачам програми видається сертифікат.

Програма передбачає вивчення таких навчальних дисциплін:

  1. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)
  2. Адміністрування митної справи
  3. Міжнародні комерційні договори
  4. Відповідальність за порушення податкового та митного законодавства
  5. Митне регулювання захисту прав інтелектуальної власності
  6. Зовнішньоекономічні торгові операції

Тривалість програми – 2 семестри.

Формування навчальних груп відбувається на кафедрі адміністративного права до 10 жовтня 2016 р.

Початок занять з 15  жовтня 2016 р.

Дізнатися більше про програму та форми навчання можна на кафедрі адміністративного права: центральний корпус, каб. 14, 20; тел. 704-92-92, 704-93-02; e-mail adm.pr.14@mail.ru; finpravo@i.ua .

Запрошуємо студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на навчання!