Адвокатські студії

Сертифікатна програма “АДВОКАТСЬКІ СТУДІЇ 2018 

 складається з  наступних авторських тренінгів:

 

 1. Адвокатура як правозахисний інститут. Правове забезпечення. Функції адвокатури. Перспективи розвитку професій адвоката. Вступ до професії адвоката.

 

 1. Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури. Організаційні форми діяльності адвокатури. Органи адвокатського самоврядування.

 

 1. Статус адвоката. Принципи діяльності адвокатури. Діяльність адвоката в умовах конфлікту інтересів.

 

 1. Гарантії адвокатської діяльності у рішеннях Європейського Суду з прав людини. Імунітет адвоката.

 

 1. Права та обов’язки адвокатів: міжнародні стандарти та національна практика.

 

 1. Взаємовідносини адвокатури та держави. Незалежність адвокатури як міжнародний принцип. Межі втручання держави у діяльність адвокатури.

 

 1. Адвокатура та судова влада: міжнародні стандарти та принципи взаємодії. Відповідальність адвоката за неповагу до суду: національна практика  та міжнародне законодавство.

 

 1. Адвокатська етика: формальність чи необхідність? Практичні аспекти використання ПАЕ в адвокатській практиці. Рекламування адвокатської діяльності.

 

 1. Юридична відповідальність адвокатів: міжнародні стандарти за законодавство України. Проблеми відповідальності адвоката перед клієнтом. Зловживання процесуальними правами адвокатом та його правові наслідки.

 

 1. Окремі аспекти діяльності захисника в кримінальному процесі. Участь адвоката у процесі укладання угод. Стратегія і тактика захисту: досудове розслідування.

 

 1. Стратегія і тактика захисту: судовий розгляд. Заявлення клопотань. Захисна промова адвоката.

 

 1. Особливості представництва адвоката у цивільному процесі. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними». Поняття строку та терміну. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення».

  

 1. Особливості представництва адвоката у господарському процесі. Право на звернення до господарського суду.   Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Оскарження рішень та ухвал господарських судів в апеляційному та касаційному порядку. Строки, порядок і наслідки такого оскарження. Межі перегляду. Перегляд судових рішень Верховним судом України.

 

 1. Особливості участі адвоката у сімейних спорах. Участь адвоката у справах по усиновленню. Майнові сімейні спори. Застосування навичок сімейної медіації у справах як частина стратегії та тактики сімейного адвоката.

 

 1. Особливості діяльності адвоката у конституційному судочинстві.

 

 1. Адвокат у Європейському суді з прав людини.  Як побачити порушення Конвенції у справі?

 

 1. Участь адвоката у процесі доведення по справі. Риторика адвоката. Психологічні основи адвокатської діяльності. Адвокат-медіатор.

 

 1. Безоплатна правова допомога адвоката: міжнародні стандарти та практика України.

 Теми тренінгів можуть додаватися за вашою ініціативою.

Тренери: викладачі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, які мають свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності.

Запрошені фахівці: адвокати, судді, представники правоохоронних структур, судові експерти.

Старт програми: 23 жовтня 2018 р.

Час проведення тренінгів: вівторок, четвер з 16.00 до 18.00 (час проведення може бути змінено з урахуванням інтересів набраних груп).

Основне місце проведення: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, (окремі тренінги можуть проходити на базі профільних установ, що здійснюють діяльність, пов’язану із тематикою тренінгу).

Учасники  програми: учасниками програми можуть бути студенти, адвокати, юристи, інші зацікавлені особи.

Вартість навчання складає 2000 грн.