Барабаш Юрій Григорович

Народився 28 червня 1980 року в м. Конотоп Сумської області.

У 2002 р. після закінчення Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого поступив до аспірантури. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Після цього працював на посадах асистента та доцента кафедри конституційного права України. З вересня 2006 р. по лютий 2007 р. – заступник декана факультету підготовки кадрів для органів юстиції. З лютого 2007 р. – виконувач обов’язків завідувача кафедри конституційного права України, а з червня 2007 року по 2015 р. – завідувач кафедри конституційного права України.

В 2009 р. захистив докторську дисертацію.

З вересня 2010 року –  проректор з навчальної роботи університету.

Автор понад 90 наукових праць, серед них одноосібні монографії «Парламентський контроль в Україні: конституційно-правовий аспект» (2004), «Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права» (2008), підручник «Конституційне право України» (2007, у співавтор.), «Конституція України: Науково-практичний коментар» (2011, у співавтор.).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії журналів  «Вісник Конституційного Суду  України», «Право України», «Публічне право».

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2008); лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2008), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2018) .