Профкоми

Профком студентів

Профком студентів – це виборний представницький орган, створений згідно із статутом профспілки працівників освіти і науки, через який профспілка здійснює свої повноваження по представленню інтересів студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  і захисту їх законних прав.
З 2019 р. профком студентів очолює кандидат юридичних наук, асистент кафедри Європейського Союзу Дмитро Сергійович Бойчук.
Профспілка студентів Університету об’єднує більше 9 тис. студентів. У структурі профспілки створено сім профбюро, що об’єднали профгрупи студентів у межах Інститутів та факультетів Університету.
Профспілковий комітет – студентська організація, яка має юридичний статус і покликана представляти та захищати інтереси своїх членів. У складі профкому 10 членів. Функціонують постійні комісії профкому, які є його робочими органами: організаційно-масова, житлово-побутова, контролю за пунктами громадського харчування, з соціальних та матеріально-фінансових питань студентів, спортивно-оздоровча та співробітництва зі спортивними клубами Університету.
Основні напрямки роботи профкому:
 • захист соціально-економічних прав та інтересів студентів на всіх рівнях влади в межах законодавства України;
 • надання матеріальної допомоги студентам, які її потребують;
 • сприяння проведенню культурно-масових заходів, які організуються студентами;
 • контроль за нормами громадського харчування та оздоровлення студентів;
 • співпраця зі студентським клубом та Палацом студентів Університету;
 • посередництво при вирішенні конфліктних ситуацій, однією зі сторін яких є студенти;
 • контроль за дотриманням норм законодавства по відношенню до студентів-сиріт, інвалідів та інших соціально незахищених категорій, а також виконання адміністрацією Закону “Про вищу освіту” по відношенню до студентів Університету;
 • надання допомоги малозабезпеченим студентам та студентам з багатодітних сімей, студентським сім’ям, сиротам та інвалідам;
 • організація відпочинку та оздоровлення членів профспілки, їх туристичних поїздок;
 • надання допомоги при народженні дитини матерям з числа студентів;
 • заохочення студентів за успіхи у навчанні, науковій та громадській роботі;
 • сприяння в одержанні студентом ISIC – міжнародного посвідчення студента;
 • тощо.
Тел. (057) 704-92-77; E-mail: prof-stud@nulau.edu.ua

Профком співробітників

Профспілковий комітет первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого був обраний 19 лютого 2015 року конференцією трудового колективу співробітників університету.

До його складу входять: Білик Валентина Григорівна, Власенко Сергій Іванович, Воднік Валентина Давидівна, В’юник Максим Вікторович, Гоєнко Микола Іванович, Дахова Ірина Іванівна, Лисодєд  Олександр Володимирович, Лісова Тетяна Вікторівна, Маринів Володимир Іванович, Рижова Олена Миколаївна, Сільченко Сергій Олександрович, Соляннік Костянтин Євгенович, Суєтнов Євгеній Павлович, Чижова Валентина Валеріївна, Шульга  Галина Яківна, Шумейко Олена Анатоліївна, Янишен Віктор Петрович.

Головою профспілкового комітету обрано Білик В.Г., яка очолює його з 1991 року (делегат ІV з’їзду ФПУ, нагороджена нагрудним знаком «Профспілкова відзнака» (2003)).

У профспілковому комітеті створено комісії, які забезпечують поточну діяльність:

Комісія з соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (Голова комісії – Білик В.Г.);

Комісія з охорони праці (Голова комісії – Власенко С.І.);

Комісія по роботі з пенсіонерами (Голова комісії – Воднік В.Д.);

Комісія з контролю за підприємствами громадського харчування (Голова комісії – В’юник М. В.);

Комісія з спортивної роботи (Голова комісії – Гоенко М.І.);

Комісія по роботі з дітьми (Голова комісії – Дахова І.І.);

Комісія по роботі з молоддю (Голова комісії – Лісова Т.В.);

Комісія з соціально – економічного захисту працівників (Голова комісії – Сільченко С.О.);

Комісія з організаційно-інформаційної роботи (Голова комісії – Соляннік К.Є.);

Комісія з оздоровлення та відпочинку (Голова комісії – Шульга Г.Я.);

Комісія з культурно-виховної роботи (Голова комісії – Шумейко О.А.);

Житлово-побутової комісія (Голова комісії – Янишен В.П.).

Тел.: 704-11-29, 704-93-28.

Сайт профкому співробітників: http://profkom.nlu.edu.ua/