Проект Erasmus+ CRIMHUM

 

Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини, 598471-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Коротка назва проекту: CRIMHUM

Регіональний Спільний проект

Пріоритет – Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: 15 січня 201914 січня 2022

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 968744,00

Цільова група: студенти (майбутні судді, прокурори, слідчі)

Отримувач гранту: Грацький університет імені Карла і Франца (Австрія)

Координатор: Габріеле ШМОЛЬЦЕР, Dr., Prof., керівник Інституту кримінального права, кримінального процесу та кримінології

Партнерство:

 • Потсдамський університет, Німеччина

 • Університет Екс-Марсель, Франція

 • Факультет права Університету м. Рієки, Хорватія

 • Вільнюський університет, Литва

 • Білоруський державний університет, Білорусь

 • Гродненський державний університет ім. Я. Купали, Білорусь

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

 • Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

 • Громадське об’єднання «Білоруський республіканський союз юристів», Білорусь

Мета та завдання проекту:

Мета проекту CRIMHUM, з урахуванням синергії з проектом TRADIR, полягає у модернізації навчання у найбільш консервативній сфері юриспруденції, для задоволення потреб роботодавців та суспільства, що базуються на пріоритеті Закону, шляхом розробки та запровадження спеціалізованої магістерської програми з кримінального судочинства, що базується на Керівній Концепції.

Завдання проекту:

 • розробка та запровадження спеціалізованої магістерської програми з кримінального

судочинства;

 • на основі міждисциплінарного навчання розробка та запровадження нових як для України, так і для Білорусі курсів, що відповідають на загрози, зумовлені сучасною злочинністю (наприклад, злочини у сфері інформаційних технологій, транскордонна злочинність);

 • написання навчального посібника на державних мовах учасників проекту;

 • поєднання традиційної юридичної освіти з практичним підходом до навчання;

 • додаткове навчання викладачів з України та Білорусі з метою викладання курсів з кримінального права англійською мовою.

Напрями діяльності за проектом:

 • Розробка плану та стратегії проекту.

 • Навчання проведенню розслідування.

 • Навчання організації державного обвинувачення.

 • Навчання роботі суду (включно з розуміння правового підходу).

 • Навчання з урахуванням дотримання основних принципів права загалом та кримінального судочинства зокрема.

 • Навчання студентів основним тенденціям кримінального та процесуального права у країнах ЄС.

 • Вивчення впливу зарубіжного, наднаціонального та міжнародного права на національне кримінальне та процесуальне право.

 • Встановлення на юридичних факультетах спеціального програмного забезпечення, що допомагатиме студентам складати процесуальні документи.

 • Проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання проекту.

 • Створення веб-ресурсу для висвітлення ходу реалізації проекту.

 • Поширення позитивного досвіду та напрацювань, здобутих в рамках проекту.

 • Операційний та фінансовий менеджмент проекту.

Очікувані результати:

 • Розроблено план та стратегію проекту.

 • Здійснено навчання проведенню розслідування.

 • Проведено навчання організації державного обвинувачення.

 • Організовано навчання роботі суду (включно з розуміння правового підходу).

 • Проведено навчання з урахуванням дотримання основних принципів права загалом та кримінального судочинства зокрема.

 • Здійснено навчання студентів основним тенденціям кримінального та процесуального права у країнах ЄС.

 • Вивчено впливу зарубіжного, наднаціонального та міжнародного права на національне кримінальне та процесуальне право.

 • Встановлено на юридичних факультетах спеціальне програмне забезпечення, що допомагатиме студентам складати процесуальні документи.

 • Проведено внутрішнє та зовнішнє оцінювання проекту.

 • Створено веб-ресурс для висвітлення ходу реалізації проекту.

 • Поширено позитивний досвід та напрацювання, здобуті в рамках проекту.

 • Складено операційні та фінансові звіти щодо реалізації проекту.

31 березня 2020 року в Секретаріаті Кабінету Міністрів України була підписана реєстраційна картка проекту № 4352.

З цієї дати проект вважається зареєстрованим як міжнародна технічна допомога на території України і діяльність, яка проводиться в рамках проекту в Україні, підпадає під законодавство про міжнародну технічну допомогу, і проект визнається державою.

Координатор проекту від України:

Львівський національний університет імені Івана Франка; http://www.lnu.edu.ua;

тел.: +380322394277, +380322394122, факс: +380322616048

Партнери з України:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; https://nlu.edu.ua;

тел.: +380577049293; факс: +380577049365

Національний університет «Одеська юридична академія»; http://onua.edu.ua

тел.: +380487196421; факс: +380482639764

Міністерство освіти і науки України;; www.mon.gov.ua

тел.: +380444813221; тел.: +380444813280; факс: +380444814796