Юридична клініка

Юридична клініка є структурним відокремленим підрозділом  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, створеним як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів. У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом Університету та Положенням про Юридичну клініку, затвердженим ректором Університету.

Керівником Юридичної клініки є кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1, адвокат Янишен Віктор Петрович.

Консультантами Юридичної клініки є студенти старших курсів, які зараховуються до її складу на конкурсній основі.

Метою Юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів;
 • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
 • формування правової культури громадян;
 • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

До основних завдань Юридичної клініки відносяться:

 • надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатних юридичних консультацій;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів;
 • підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;
 • співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України та за межами держави.

Студенти-консультанти Юридичної клініки відповідно до вимог чинного законодавства надають громадянам безоплатну правову допомогу за всіма галузями права.

Res, non verba, не словом, а ділом. Саме за таким принципом функціонує Юридична клініка. Студенти Юридичної клініки мають змогу на практиці застосувати здобуті під час навчання знання. Саме тут їм надана можливість реалізувати власний потенціал та здобути навички професійної діяльності за фахом.

Не суха теорія, а гнучка практика, життєві ситуації, реальні справи, судові позови, представництво інтересів у суді, конференції та зустрічі з фахівцями у різних галузях права надають можливість студентам проявити себе без відриву від навчання. Досвід отриманий в Юридичній клініці перетворює недосвідчених студентів на справжніх фахівців та майстрів своєї справи. Саме тому, Юридична клініка виступає як потужна практична база для студентів, які хочуть навчатися.

Respondere, cavere, agere – девіз, яким керується колектив Юридичної клініки, що в римському праві охоплював три різні форми діяльності юристів:

respondere – відповіді на запити приватних осіб з приводу будь-яких юридичних сумнівів;

cavere – вироблення найкращих формул для різних юридичних актів (договорів, заповітів тощо)

agere – надання порад щодо підготовки позовів і процесуального ведення справи.

Прийом громадян студентами-консультантами проводиться протягом навчальних семестрів у робочі дні (крім суботи, неділі та святкових днів) з 9.00 до 17.00 у громадській приймальні Юридичної клініки за адресою:

м. Харків вул. Пушкінська, 106, аудиторія 104 –

навчальний корпус Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України.

Телефон громадської приймальні Юридичної клініки: +38 (057) 704 92 08.

Для більш детального ознайомлення з діяльністю Юридичної клініки запрошуємо відвідати сайт:

legalclinic.nlu.edu.ua