Юридична клініка

Юридична клініка є структурним підрозділом Університету, створеним як база для практичного навчання та проведення навчальної та інших видів практики студентів старших курсів. У своїй діяльності Юридична клініка керується законодавством України, Статутом Університету та Положенням про Юридичну клініку, затвердженим ректором Університету.

Керівником Юридичної клініки є кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1, адвокат Янишен Віктор Петрович.

Консультантами Юридичної клініки є студенти старших курсів Університету, які зараховуються до її складу на конкурсній основі.

Для надання методичної та іншої допомоги студентам-консультантам залучаються викладачі Університету, а також практикуючі адвокати.

Метою Юридичної клініки є:

  • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів;
  • забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;
  • формування правової культури громадян;
  • підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
  • впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Юридична клініка виконує навчальну та соціальну функції:

навчальна функція – це зосередження діяльності на практичному спрямуванні навчання, формуванні у студентів-консультантів Юридичної клініки поваги до засад верховенства права, пріоритеті прав людини та людської гідності, набуття ними професійних умінь та практичних навичок, цінностей та інших компетентностей;

соціальна функція – це задоволення потреб суспільства у доступній правовій інформації та правовій допомозі, захисті прав і свобод людини.

Навчальна функція є пріоритетною в діяльності юридичної клініки.

Студенти-консультанти Юридичної клініки відповідно до вимог чинного законодавства надають громадянам безоплатну правову допомогу за всіма галузями права.

Res, non verba – не словом, а ділом. Саме за таким принципом функціонує Юридична клініка. Студенти Юридичної клініки мають змогу на практиці застосувати здобуті під час навчання знання. Саме тут їм надана можливість реалізувати власний потенціал та здобути навички професійної діяльності за фахом.

Не суха теорія, а гнучка практика, життєві ситуації, реальні справи, судові позови, представництво інтересів у суді, конференції, круглі столи та зустрічі з фахівцями різних галузей права надають можливість студентам проявити себе без відриву від навчання. Досвід отриманий в Юридичній клініці перетворює недосвідчених студентів на справжніх фахівців та майстрів своєї справи. Саме тому, Юридична клініка виступає як потужна практична база для студентів, які хочуть навчатися.

Respondere, cavere, agere – девіз, яким керується колектив Юридичної клініки, що в римському праві охоплював три різні форми діяльності юристів:

respondere – відповіді на запити приватних осіб з приводу будь-яких юридичних сумнівів;

cavere – вироблення найкращих формул для різних юридичних актів (договорів, заповітів тощо)

agere – надання порад щодо підготовки позовів і процесуального ведення справи.

Прийом громадян студентами-консультантами проводиться протягом навчальних семестрів у робочі дні (крім суботи, неділі та святкових днів) з 14.00 до 17.00 у громадській приймальні Юридичної клініки за адресою:

м. Харків вул. Пушкінська, 106, аудиторія 104 – навчальний корпус Інституту прокуратури та кримінальної юстиції.

Телефон громадської приймальні Юридичної клініки: +38 (057) 704 92 08.

Юридична клініка має власну сторінку у Facebook – https://www.facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua/

У разі необхідності звертатись на нашу електронну скриньку:

e-mail: jurclinica@ukr.net

Для більш детального ознайомлення з діяльністю Юридичної клініки запрошуємо відвідати сайт:

legalclinic.nlu.edu.ua