Навчально-методичний відділ

Клімова Г.П. Клімова Г.П. Начальник відділу
Яригіна Є.П.   Яригіна Є.П. Методист відділу

У зв’язку зі значним зростанням об’єму та складності роботи з організаційного забезпечення та координації науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету, з необхідністю розробки освітніх програм згідно з вимогами Болонського процесу, впровадження інновацій у процедури ліцензування та акредитації освітньої діяльності, проведення аналітичної і методичної роботи по здійсненню моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти університету. Наказом ректора № 252 від 29 листопада 2016 року  було створено навчально-методичний відділ. Очолює відділ д.ф.н., професор Клімова Галина Павлівна, провідний методист відділу –  к.ю.н. Яригіна Єлизавета Петрівна.

Відділ є структурним підрозділом Університету, підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи проф. Комарову В.В. Відділ керується у своїй діяльності Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами ректора Університету, рішеннями вченої та науково-методичної ради Університету .

Основними задачами відділу є організаційне забезпечення та координація науково-методичної роботи структурних підрозділів Університету. Навчально-методичний відділ розробляє проекти нормативно-методичних документів щодо діяльності Університету; розробляє річний план науково-методичної роботи Університету; здійснює  та контролює розробку освітніх програм, навчальних планів, робочих навчальних планів та інших методичних стандартів, основної навчально-методичної документації; проводить аналітичну роботу та здійснює контроль з моніторингу ефективності внутрішньої системи якості освіти; контролює підготовку матеріалів для ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм вищої освіти; здійснює контроль за організаційним забезпеченням діяльності науково-методичної ради Університету; здійснює контроль за організацією  тематичного фонду контрольних робіт, рефератів, індивідуальних завдань, курсових та магістерських робіт, передбачених навчальним планом; контролює узагальнювання інноваційних методик вищої освіти, адмініструє репозитарій навчально-методичних комплексів, інших методичних матеріалів; контролює розробку форм документації для внутрішнього  використання з метою вдосконалення навчально-методичної роботи; здійснює контроль за вивченням національного та міжнародного досвіду до розробки програм освітньої діяльності в галузі вищої освіти тощо.

Контакти: НЮУ імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська 77, каб. 245-п, м. Харків, 61024 Тел. (057)704-93-18, (057)704-03-18

Положення про відділ

Освітньо-професійні програми »

Економічні спеціальності »

051 Економіка »

073 Менеджмент »

Спеціальність право »

Спеціальність міжнародне право »

План роботи НМР НЮУ
Методичні семінари
Навчальні плани
Каталог вибіркових дисциплін № 1
Каталог вибіркових дисциплін № 2
Інформаційні листи
Матеріали тренінгу 11.01.2017
Матеріали тренінгу 24.01.2017
Звіт за результатами ЗНО якості освіти в Університеті