Навчальний відділ

Навчальний відділ Університету є структурним підрозділом, який забезпечує планування, організацію та контроль навчального процесу.

У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань освіти вищої школи, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Важливими напрямками роботи навчального відділу є: складання розкладу навчальних занять та контрольних заходів; замовлення бланків навчальної документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу; замовлення студентських та проїзних квитків, документів про вищу освіту (дипломів та додатків до них); складання статистичних звітів; аналіз планування та виконання навантаження професорсько-викладацьким складом; формування, організація та аналіз атестації здобувачів вищої освіти; формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску фахівців тощо.

Керівництво навчальним відділом здійснює Р.С.Орловський, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права №1, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання і виявлення корупції.

На теперішній час співробітниками навчального відділу є:   

Чухлєбова Тетяна Олександрівна – заступник начальника навчального відділу;

Ялова Людмила Іванівна – керівник практикою;

Гриненко Ірина Олександрівна – інспектор;

Нікітіна Анастасія Олександрівна – інспектор;

Якушина Оксана Сергіївна – інспектор;

Науменко Марія Вікторівна – інспектор;

Лаптій Наталія Олексіївна  – інспектор;

Алієва  Анна Володимирівна – інспектор.

E-mail: navch.vid@nulau.edu.ua.

Телефон (057) 704 92 61; факс (057) 704 11 52.