Навчальний відділ

Навчальний відділ Університету є структурним підрозділом, який забезпечує планування, організацію та контроль навчального процесу.

У своїй діяльності навчальний відділ керується чинним законодавством з питань освіти вищої школи, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Важливими напрямками роботи навчального відділу є: складання розкладу навчальних занять та контрольних заходів; замовлення бланків навчальної документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу; замовлення студентських та проїзних квитків, документів про вищу освіту (дипломів та додатків до них); складання статистичних звітів; аналіз планування та виконання навантаження професорсько-викладацьким складом; формування, організація та аналіз атестації здобувачів вищої освіти; формування пропозицій щодо обсягів прийому та випуску фахівців тощо.

В Університеті здійснюється систематична робота щодо вдосконалення навчальних планів, що забезпечує належну підготовку фахівців для професійної діяльності в сфері юридичної науки та практики. Слід відзначити, що сучасний юрист для успішної роботи за обраною спеціальністю поряд з глибокими профільними знаннями повинен володіти необхідними вміннями та навичками для того, щоб ефективно застосовувати свої знання у майбутній професії, тому важливе місце у системі професійної підготовки,  осіб, які навчаються приділяється практичній підготовці.

Освітній процес зорієнтований на формування світогляду відповідно до сучасних проблем розвитку суспільства.

Керівництво навчальним відділом здійснює Р. С. Орловський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права № 1, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання і виявлення корупції.

На теперішній час співробітниками навчального відділу є 11 фахівців:

Іванова Ніна Анатоліївна – заступник начальника навчального відділу

Ялова Людмила Іванівна – керівник практикою

Булавіна Бажана Іонівна – інспектор

Гриненко Ірина Олександрівна – інспектор

Євтушенко Вікторія Миколаївна – інспектор

Костецька Ольга Ярославівна – інспектор

Котяй Тетяна Вікторівна – інспектор

Лахматова Вікторія Юріївна – інспектор.

Назаренко Анастасія Олександрівна – інспектор

Сєрікова Анастасія Андріївна – інспектор

Якушина Оксана Сергіївна – інспектор

E-mail: navch.vid@nulau.edu.ua.

Телефон (057) 704 92 61; факс (057) 704 11 52.