- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

Інформація щодо штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які мають наукові публікації у періодичних виданнях наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection

На Виконання листів Міністерства освіти і науки України від 22.06.3017 р. № 1/9-347 та № 1/9-353 від 27.06.2017 р. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого розміщує інформацію щодо штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection.

Крім цього, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.06.2017 р. № 858 «Про затвердження Положення про критерії розміщення державного замовлення на підготовку магістрів для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління МОН» до таких публікацій прирівнюються призові місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, Чемпіонатах Світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, які визнані Мінмолодьспорту.