Студенти Університету запрошуються до участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Морське право: сторінки історії»

Мета проведення: створення умов для зростання інтересу до морського права серед майбутніх адвокатів – студентів та курсантів закладів вищої освіти України, розвиток інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримка наукової, дослідницької та творчої роботи студентів.

Участь у Конкурсі є безкоштовною.

До складу конкурсної комісії будуть залучені уповноважені представники Асоціації адвокатів України, а також кращі науковці та фахівці у сфері морського права.

Переможцям конкурсу будуть вручені цінні призи, дипломи та кубки. Найкращі роботи будуть безкоштовно опубліковані в науково-практичному фаховому журналі «LEX PORTUS» (індексовано в Index Copernicus).

До участі в Конкурсі допускаються студенти та курсанти усіх курсів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю “Правознавство”, “Міжнародне право”, “Міжнародні відносини”, або іншими спеціальностями за напрямом підготовки “Право”.

Наукова робота має бути присвячена історії розвитку морського права, розкривати будь-який з періодів формування цієї галузі права або визначати особливості правового регулювання певних інститутів морського права в історічній ретроспективі.

При написанні конкурсних робіт автори мають керуватися такими критеріями:

  • відповідність змісту конкурсної роботи обраній темі;
  • наявність характеристики об’єкта і предмета дослідження;
  • наявність елементів наукової новизни;
  • науковий стиль викладу, послідовність в аргументації, самостійність мислення, грамотність;
  • наявність джерелознавчого аналізу.
  • Обсяг наукової роботи – 25-30 сторінок друкованого тексту, через півтора інтервала, розмір шрифту 14, поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт — Times New Roman.
  • Мова — українська.
  • Складання списку використаних джерел та літератури повинно відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” від 01.07.2006 року.
  • До наукової роботи повинна бути додана рецензія наукового керівника у форматі pdf або jpg;

У випадку виявлення у науковій роботі ознак плагіату, такий учасник буде дискваліфікований від участі у конкурсі.

Роботи на конкурс пропонуємо надсилати на електронну адресу  konkurs_uaa@ukr.net з темою листа: Наукова робота на конкурс ААУ “Морське право: сторінки історії”, ПІБ автора, скорочена назва закладу вищої освіти). До листа у вкладенні повинні додаватися наукова робота у форматі doc або docx та сканована і підписана науковим керівником рецензія у форматі pdf або jpg.

Період проведення Конкурсу: з 27.12.2019 року до 20.03.2020 року.

Дедлайн для подачі робіт: 20.03.2020 року включно.

Урочисте нагородження переможців конкурсу буде проведено Асоціацією адвокатів України у квітні 2020 року.