Ліцензійні та акредитаційні документи

Ліцензія Міністерства освіти і науки України

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 081 «Право» другий (магістерський) рівень (Полтавський юридичний інститут)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 051 «Бізнес-економіка» (перший (бакалаврський)  рівень)

Сертифікати про акредитацію Університету

Сертифікати Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти