Указ Президента України № 485/2009 “Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого” від 25.06.2009

Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Ураховуючи визначну роль Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у розбудові української правової держави, з метою розширення наукової та інноваційної діяльності Академії у проведенні наукових досліджень з актуальних проблем правознавства, законотворчості та порівняльного  права, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити вирішення у 2009 році в установленому порядку  питання щодо створення в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого науково-дослідного інституту правознавства;

2) розглянути в установленому порядку питання щодо:

поетапного зменшення нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Академії, встановлення для Академії  співвідношення  «викладач – студент» один до п’яти;

фінансування щорічного стажування 30 науково-педагогічних і наукових працівників та 50 студентів і аспірантів Академії у провідних закордонних навчально-наукових центрах, передбачивши у проектах закону про Державний  бюджет України  на 2010 та наступні  роки видатки  у необхідних обсягах  для зазначених цілей;

3) опрацювати  та внести в установленому  порядку пропозиції стосовно надання Академії права приймати остаточне рішення щодо присудження наукових степенів та вчених звань.

2. Міністерству освіти і науки України сприяти впровадженню в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого експериментальних навчальних планів і програм підготовки фахівців  для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, а також наукових і науково-педагогічних кадрів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

25 червня 2009 року