Указ Президента України №267/95 “Про статус Української державної юридичної академії” від 30.03.1995

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №70/99 від 27.01.99)

Ураховуючи високий інтелектуальний потенціал Української державної юридичної академії, її вагомий внесок у розбудову вищої школи, роль у підготовці юридичних наукових, науково-педагогічних кадрів та фахівців для державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, п о с т а н о в л я ю:

1. Надати Українській державній юридичній академії статус національного самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу, який здійснює діяльність відповідно до свого Статуту, що реєструється Міністерством освіти України, та іменувати її надалі Національною юридичною академією України.

2. Органам виконавчої влади не передавати закріплене за Національною юридичною академією України майно, що перебуває у державній власності, будь-яким органам, підприємствам, установам, організаціям або іншим навчальним закладам. (Абзац перший статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №70/99 від 27.01.99 )

Установити, що Академія для виконання статутних завдань використовує закріплене за нею майно з освітньою метою без зміни форми власності цього майна і утримує його за рахунок виділених для неї коштів.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування не вилучати земельні ділянки для державних і громадських потреб з земель, наданих у користування Національній юридичній академії України. (Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99)

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 30 березня 1995 року
№267/95