Указ Президента України №457/2001 «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 21.06.2001

(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 591/2001 від 07.08.2001, № 1610/2004 від 31.12.2004)

Ураховуючи визначну роль Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого у підготовці фахівців для органів державної влади, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики, виходячи з необхідності збереження і дальшого розвитку сформованих у Академії наукових шкіл та залучення до роботи в них талановитих вітчизняних та іноземних вчених, п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (далі – Академія) є самоврядним (автономним) державним вищим навчальним закладом, до основних завдань якого належать:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців для органів державної влади, правоохоронних органів, різних сфер юридичної практики;
 • забезпечення дальшого реформування системи вищої юридичної освіти і науки в Україні відповідно до умов становлення демократичної, соціальної, правової держави та з урахуванням досягнень провідних університетів світу;
 • інформаційно-консультативне забезпечення юридичної практики;
 • участь у науковому обгрунтуванні та прогнозуванні розвитку правової системи та законодавства;
 • розроблення науково-методичних рекомендацій щодо здійснення нормотворчої, правозастосовчої та інших видів юридичної діяльності;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації юридичних кадрів.
 • Статут Академії затверджується Кабінетом Міністрів України.
 • Ректора Академії призначає на посаду і звільняє з посади Президент України за поданням Вченої ради Академії.

2. Кабінету Міністрів України:

 • сприяти розширенню співробітництва Академії з установами юридичної освіти і науки інших держав;
 • вирішити в установленому порядку питання щодо збільшення вдвічі оплати праці працівників Академії;
 • Статтю 2 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 1610/2004 ( 1610/2004 ) від31.12.2004 ) (Абзац третій статті 2 втратив чинність на підставі Указу Президента N 591/2001 від 07.08.2001) 
  передбачати під час підготовки проектів Державного бюджету України на 2002 та наступні роки видатки на фінансування Академії окремим рядком за індивідуальними нормативами, враховуючи необхідність розвитку матеріально-технічної бази та створення навчально-наукових інститутів і центрів Академії;
 • затвердити Статут Академії, передбачивши, зокрема, надання Академії можливості вирішувати в установленому порядку питання матеріального заохочення та встановлювати надбавки до заробітної плати науково-педагогічним працівникам;
 • затвердити у двомісячний строк персональний склад наглядової ради Академії;
 • привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 червня 2001 року
№457/2001