Університет розвиває програми обміну студентами та викладачами з партнерськими навчальними закладами

27-10-2016, 14:06

У межах програми  академічної мобільності, що регулюється угодою з Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва) від 2 червня 2015 року,  з метою проведення наукових досліджень за темою «Використання спеціальних знань у адміністративному процесі» («Use of the special knowledge in administrative proceedings») до Університету прибув аспірант партнерського навчального закладу Кароліс Курапка. Наукове керівництво  стажуванням, що триватиме на кафедрах криміналістики й адміністративного права та адміністративної діяльності, здійснює професор В.Я.Настюк.