Alma-mater відвідала випускниця 2006 р. адвокат, медіатор А.Ю.Сергеєва

11-12-2013, 09:38

У рамках майстер-класу вона провела лекцію для студентів «Медіація − альтернативний розгляд справ у сучасному праві».

Аліна Юріївна розповіла про новітній феномен розвитку юстиції −  альтернативні способи вирішення цивільних, адміністративних та кримінально-правових конфліктів. Це явище, пов’язане з пошуком шляхів, що дозволяють удосконалити і доповнити класичні матеріально-правові і процесуальні методи.

Вона розповіла про процесуальні передумови появи альтернативних способів вирішення конфліктів і спробувала розкрити типові моделі альтернативних методів вирішення правових конфліктів.

Медіація − це метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам спору налагодити процес комунікації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб з’явилася можливість самостійно обрати той варіант рішення, який відповідатиме їх інтересам і задовольнить їх потреби. На відміну від формалізованого судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі − медіатор не приймає рішення за них.

Угода, укладена в результаті медіації, може мати силу цивільно-правового договору за умови її відповідного посвідчення. У разі потреби, з угодою, укладеною після завершення медіації, сторони можуть: звернутися до нотаріуса для нотаріального посвідчення досягнутих домовленостей; звернутися до суду для укладення мирової угоди; укласти договір, підписаний уповноваженими особами сторін і посвідчений ними в належному порядку.

Основні переваги медіації − економія часу та коштів.

Наприкінці зустрічі А.Ю.Сергеєва відповіла на численні питання студентів та побажала успіхів у навчанні.