8 – 9 лютого на базі кафедри соціології та політології Академії відбулася Всеукраїнська наукова конференція “ХХ Політологічні читання”

08-02-2010, 11:11

8 – 9 лютого на базі кафедри соціології та політології Академії відбулася Всеукраїнська наукова конференція “ХХ Політологічні читання “Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи”, яка стала ювілейною. Організацію і проведення здійснили активісти Харківської асоціації політологів (ХАП), викладачі та співробітники кафедри соціології та політології Академії, працівники сектору проблем державно-правової конфліктології НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України.

Зібралося понад 140 учасників з 30-ти вузів м.Харкова та з 15-ти вищих навчальних закладів різних регіонів України.

З науковими повідомленнями на пленарному засіданні виступали професори: М.І.Панов, Г.І.Костаков, М.П.Требін, Л.М.Герасіна (м.Харків), доценти: В.Ф.Костаков (м.Донецьк), С.І.Дорошенко (м.Львів). Поміж учасниками конференції розгорнулася жвава дискусія щодо аспектів політичної культури суспільства, в тому числі: витоків, формування та проявів політичної ментальності особистості; різноманітність моделей трансформації політичної культури за умов демократизації суспільства; політичної та правової свідомості й поведінки; політичних універсалій та макроформату національної інтегруючої ідеї; політичної культури і правосвідомості еліт сучасного суспільства; політичної субкультури та проблем неоднорідності сучасного суспільства тощо.

За матеріалами Всеукраїнської науково-теоретичної конференції “Політична культура суспільства: джерела, впливи, стереотипи” – ХХ харківські політологічні читання видано збірник статей і тез, який рекомендовано для студентів, аспірантів, викладачів вузів, науковців, політологів, соціологів, філософів, конфліктологів, юристів.

Головний результат XX харківських політологічних читань – надання можливості професійного спілкування, обміну думками, досвідом, оцінками та прогнозами викладачам вузів Харкова та інших регіонів України, що сприяє не лише розвитку науково-дослідницької діяльності, але й підвищенню якості викладання політології у вузах нашої держави, підвищенню ефективності виховної роботи зі студентською молоддю. А підсумком 15-річної діяльності Харківської асоціації політологів є організаційне та науково-дослідницьке об’єднання політологів, соціологів, філософів, юристів, істориків, психологів та інших суспільствознавців навколо актуальних проблем політичної науки.