5 – 6 березня в приміщенні Академії правових наук України відбулися щорічні Загальні збори Академії правових наук України

05-03-2010, 12:24

5 – 6 березня відбулися чергові загальні збори АПрН України, в яких брали участь і науковці Академії – академіки та члени-кореспонденти АПрН України. Під час зборів з доповіддю “Про основні підсумки діяльності АПрН України у 2007 р. та її завдання на перспективу” виступив Президент АПрН України В.Я.Тацій.

В обговоренні доповіді брали участь академіки-секретарі відділень: М.В.Цвік, Ю.П.Битяк, Н.С.Кузнєцова, Ю.С Шемшученко, В.В.Сташис та ін.

Загальні збори розглянули та затвердили Звіт про витрачання бюджетних коштів АПрН України у 2007 р.

За результатами таємного голосування членів АПрН України дійсними членами (академіками) та членами-кореспондентами таких відділень були обрані:

Теорії та історії держави і права:
членом-кореспондентом – Н.М.Оніщенко, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Державно-правових наук і міжнародного права:
дійсним членом (академіком) – Ю.П.Битяк, доктор юридичних наук, професор, проректор з навчальної роботи НЮАУ імені Ярослава Мудрого, директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України;
членом-кореспондентом – О.П.Орлюк, доктор юридичних наук, доцент, директор Інституту інтелектуальної власності АПрН України.

Цивільно-правових наук:
членами-кореспондентами – Н.М.Хуторян, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М.Корецького; Р.А.Майданик, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Екологічного, господарського та аграрного права:
дійсним членом (академіком) – Н.Р.Малишева, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.

Кримінально-правових наук:дійсними членами (академіками) – В.С.Зеленецький, доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України; О.М.Костенко, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України;
членом-кореспондентом – О.М.Литвак, доктор юридичних наук, доцент, радник Президента України.