Запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2015/2016 н.р.

17-03-2016, 16:14

Герб Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Оргкомітет ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2015/2016 н.р. повідомляє, що для участі у ІІ турі конкурсу надійшло 243 наукові роботи з 62-х ВНЗ України.

16 березня 2016 р. на підставі відкритого обговорення наукових робіт, які отримали позитивні рецензії, галузева конкурсна комісія визначила кращі студентські наукові роботи, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію 30-31 березня 2016 р.

Підсумкова науково-практична конференція відбудеться 30-31 березня 2016 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Згідно вищезазначеного наказу оплата відряджень учасників Конкурсу (конференції) здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів, в яких вони навчаються (п. 4.3 Наказу). Автор наукової роботи, який не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції, не може бути претендентом на нагородження (п. 4.10 Положення).

Про час і дату приїзду просимо повідомити до 23 березня 2016 р.

Контактна інформація: (057) 704-92-07; факс (057) 704-93–56; е-mail: vnd.konf@i.ua – відповідальний секретар Штефан Вікторія Сергіївна.

п/п

Девіз

Тема

ВНЗ

ПІБ,

Інститут/факультет,
курс

1.          
 

Права
дітей

Правовий
статус дітей з особливими потребами та реалізація їх прав у сучасних умовах

Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Ганоцька Яна Олександрівна,

Інститут
права та суспільних відносин,

3
курс

2.          
 

Правова
держава

Правова
держава в Україні: реалії та перспективи функціонування

Дніпропетровський
державний університет внутрішніх справ

Романов
Максим Юрійович,

факультет
підготовки фахівців для підрозділів слідства, 3 курс

3.          
 

Досвід
захисту

Зарубіжний
досвід захисту прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності та його
застосування в Україні

Дніпропетровський
університет імені Альфреда Нобеля

Жефарська
Яна Станіславівна,

факультет
права,

4
курс

4.          
 

ФЕНІКС

Інформаційна
складова громадянського суспільства

Донецький
національний університет

Мирошниченко
Світлана Олександрівна,

юридичний
факультет, 4 курс

5.          
 

Конституція
і громадськість

Конституційна
реформа в Україні та роль громадськості у процесі її здійснення

Запорізький
національний технічний університет

Бахір
Маргарита Володимирівна,

гуманітарно-правовий
факультет, 5 курс

6.          
 

Ні
дискримінації

Правовий
статус сексуальних меншин в контексті заборони дискримінації

Запорізький
національний технічний університет

Меронюк
Ольга Володимирівна,

гуманітарно-правовий
факультет, 5 курс

7.          
 

Національна
безпека

Особливості
забезпечення національної безпеки України, шляхом здійснення розвідувальної
діяльності: історичний досвід Запорізької січі

Запорізький
національний університет

Жуков
Микита Сергійович,

юридичний
факультет, 4 курс

8.          
 

Vivere memento

Сучасні
тенденції інтерпретації поняття «суб’єкта права»

Львівський
національний університет імені Івана Франка

Іванків
Юлія Василівна,

юридичний
факультет, 2 курс

9.          
 

Юстиція

Колективне
управління майновими авторськими та (або) суміжними правами

Львівський
національний університет імені Івана Франка

Пліш
Юлія Михайлівна,

юридичний
факультет, 3 курс

10.      
 

ОП-1212

Поняття
та особливості фінансово-правової відповідальності

Міжнародний
гуманітарний університет

Огренич
Марія Сергіївна,

Інститут
національного та міжнародного права, 5 курс

11.      
 

Трудовий
договір

Порівняльна
характеристика трудових та цивільних договорів

Міжрегіональна
академія управляння персоналом (Придунайська філія)

Дєрмєнжи
Кристина Ігорівна,

факультет
правознавства,

 2
курс

12.      
 

Логос

Сучасний
стан та перспективи розвитку використання методу «детекції брехні»

Національна
академія внутрішніх справ

Хілінський
Сергій Валерійович,

Курсант
4 курсу

13.      
 

Alrrayid

Кримінально-правові
аспекти протидії тероризму в Україні

Національна
академія Служби безпеки України

Поліщук
Ігор Іванович,

Навчально-науковий
інститут контррозвідувальної діяльності, 5 курс

14.      
 

Громадянське
суспільство

Громадянське
суспільство в Україні: сучасні форми та практики реалізації

 

Національний
авіаційний університет

Безпальча
Олена Олександрівна,

Навчально-науковий
юридичний інститут

15.      
 

Проблеми
моббінгу

Проблеми
забезпечення особистих немайнових трудових прав працівників

Національний
авіаційний університет

Рощук
Марія Василівна,

Навчально-науковий
юридичний інститут, 5 курс

16.      
 

Приватноправові
елементи

Приватноправові
елементи в кримінальній юстиції: нормативне закріплення в законодавстві
України та зарубіжний досвід їх використання

Національний
авіаційний університет

Джиба-Бондаренко
Дар’я Юріївна,

Навчально-науковий
юридичний інститут, 5 курс

17.      
 

Молодь
України

Правове
виховання молоді в Україні

Харківський
національний університет внутрішніх справ

Кобзар
Катерина Ігорівна, факультет з підготовки фахівців для підрозділів слідства,
2 курс

18.      
 

Шлюбний
договір

Правове
значення шлюбного договору у сімейному праві України

Національний
транспортний університет

Грода
Олена Миколаївна,

факультет
економіки, менеджменту та права, 4 курс

19.      
 

Alma mater

Правова
природа застосування адміністративно-господарських санкцій

Національний
університет державної податкової служби України

Шевченко
Євген Олександрович,

Навчально-науковий
інститут права, 5 курс

20.      
 

Адвокатура

Форми
участі захисника в доказуванні на досудовому розслідуванні

НУ
«Одеська юридична академія»

Соловйов
Вячеслав Олександрович,

Інститут
прокуратури та слідства

21.      
 

Склад

Спеціальний
суб’єкт злочину у кримінальному праві України

НУ
«Одеська юридична академія»

Садолінська
Ірина Сергіївна,

Інститут
прокуратури та слідства, 3 курс

22.      
 

Антропологія

Захист
прав в Латинській Америці: міжамериканська система захисту прав людини і
спеціальна юрисдикція заради миру

 

НУ
«Одеська юридична академія»

Музика

Вікторія
Василівна,

факультет
міжнародно-правових відносин, 5 курс

23.      
 

Процедура

Право
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення мати час і можливості,
необхідні для підготовки свого захисту

 

НУ
«Одеська юридична академія»

Цап
Тетяна Юріївна,

Інститут
кримінальної юстиції, 5 курс

24.      
 

Виконання

Кримінологічна
характеристика пенітенціарної злочинності

НУ
«Одеська юридична академія»

Присяжнюк
Володимир Васильович,

Інститут
кримінальної юстиції, 5 курс

25.      
 

Громадянство

Особливості
реалізації іноземцями права власності на земельні ділянки
сільськогосподарського призначення

НУ
«Одеська юридична академія»

Наконечний
Тарас Богданович,

факультет
цивільної та господарської юстиції, 4 курс

26.      
 

Патріот

Соціальний
захист внутрішньо переміщених осіб

НУ
«Одеська юридична академія»

Маслей
Анна Миколаївна,

соціально-правовий
факультет, 5 курс

27.      
 

Порушення

Юрисдикційний
компроміс та його перспектива для адміністративного деліктного права

НУ
«Одеська юридична академія»

Луцков
В’ячеслав Олегович,

судово-адміністративний
факультет, 4 курс

28.      
 

А1549

Цивільно-правова
відповідальність за порушення авторських та суміжних прав в мережі Інтернет

Одеський
національний університет імені І.І. Мечникова

Хромов
Кирило Олегович,

Економіко-правовий
факультет, 3 курс

 

Фірсов

Владислав
Дмитрович,

Економіко-правовий
факультет, 3 курс

29.      
 

Електронний
правочин

Порядок
вчинення правочинів у сфері електронної комерції

Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника

Затолюк
Мар’яна Ярославівна,

Юридичний
інститут,

 4
курс

30.      
 

Дивовижна
зима

Участь
представників громадськості у цивільному судочинстві в контексті Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та міжнародної судової практики

Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника

Васильєва
Ангеліна Віталіївна,

юридичний
інститут,

4
курс

31.      
 

ДФІ-ДАС

Правовий
статус органу державного фінансового контролю

Сумський
державний університет

Кислощаєва
Марина Вікторівна,

юридичний
факультет,

4
курс

32.      
 

Український
народ

Форми
безпосередньої участі громадян у правотворчості

Сумський
державний університет

Дегтяр
Руслана Олександрівна,

юридичний
факультет, 1 курс

33.      
 

Незалежне
оцінювання

Незалежне
оцінювання роботи судді в судовому засіданні громадськими організаціями

Сумський
національний аграрний університет

Щербак
Марія Олександрівна, юридичний факультет, 5 курс

34.      
 

Child and woman

Захист
прав жінок і дітей в міжнародному праві

Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки

Дмитрук
Соломія Леонідівна,

юридичний
факультет, 3 курс

35.      
 

Vivere militare est

Домашнє
насильство як форма порушення прав людини

Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки

 

Торчило
Яна Олегівна,

юридичний
факультет, 3 курс

36.      
 

Майбутнє
України

Істотні
умови трудового договору: порівняльний аналіз законодавства України та країн
ЄС

Ужгородський
національний університет

Кіш
Михайло Михайлович,

юридичний
факультет, 4 курс

37.      
 

Zimaleto

Правовий
режим новітніх платіжних засобів за законодавством України

Український
державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Раєвська
Катерина Іллівна,

юридичний
факультет, 4 курс

38.      
 

15/16-09

Правове
забезпечення поводження з медичними відходами

Університет
митної справи та фінансів

Андрєєва
Карина Валеріївна,

юридичний
факультет, 4 курс

39.      
 

15/16-56

Електронна
комерція: міжнародний та вітчизняний досвід правового регулювання та
перспективи розвитку

 

Університет
митної справи та фінансів

Коваль
Катерина Леонідівна,

юридичний
факультет, 5 курс

40.      
 

15/16-18

Проблематика
арбітрабельності спорів у міжнародному комерційному арбітражі: вітчизняний
досвід та зарубіжна практика

Університет
митної справи та фінансів

Динь
Анастасія Сергіївна,

юридичний
факультет, 5 курс

41.      
 

15/16-30

Нормативно-правове
регламентування механізму поводження з медичними відходами

Університет
митної справи та фінансів

Чернявська
Юна Андріївна,

юридичний
факультет, 4 курс

42.      
 

Воля
народу

Законодавство
про всеукраїнський референдум: минуле, сучасне, майбутнє (спроба критичного
аналізу)

Харківський
національний університет імені В.Н. Каразіна

Олійник
Ярослава Валеріївна,

юридичний
факультет, 2 курс

43.      
 

Владу
– громаді!

Муніципальна
влада в контексті адміністративно-територіальної реформи

Херсонський
державний університет

Мараховська
Катерина Олексіївна,

юридичний
факультет, 5 курс

44.      
 

Bona causa

Юридичні
гарантії права на працю

Черкаський
національний університет імені Богдана Хмельницького

Кучай
Богдан Юрійович,

Навчально-науковий
інститут економіки і права, 4 курс