30 серпня у Палаці студентів університету пройшли традиційні загальні збори професорсько-викладацького складу вузу.

30-08-2011, 13:48

Із доповіддю виступив ректор університету В.Я.Тацій, який дав характеристику студентському тапрофесорсько-викладацькому складу; зупинився на успішності студентів; основних рисах навчального процесу, навчально-методичній та науково-дослідницькій роботах. Окрему увагу приділив міжнародному співробітництву, матеріальній базі та іншим напрямкам. Також він окреслив головні завдання на наступний навчальний рік.