28-29 вересня 2012 року в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбудеться Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Цінності сучасного конституціоналізму» (V Тодиківські читання)

27-09-2012, 13:47

У конференції візьмуть участь більше 200 учасників з понад 45 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусії та Польщі.

На пленарному засіданні (28 вересня) доповідатимуть: Ю.Г. Барабаш (д.ю.н., доцент, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України)  «Демократична республіка як принцип конституційного ладу України»; В.О.Серьогін (д.ю.н., доцент, начальник кафедри державно-правових дисциплін ХНУВС) «Прайвесі: онтологічний аспект»; М.В.Тимець (к.ю.н., старший викладач кафедри міжнародного права РПА Міністерства юстиції Російської Федерації) «Конституційні основи взаємодії норм міжнародного права та національного законодавства на прикладі РФ та України»; О.П.Євсєєв (к.ю.н., асистент кафедри конституційного права України НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого») «Питання демократії у працях Ю.М.Тодикі» та інші.

На другий день конференції (29 вересня) заплановано проведення засідань з семи  тематичних секцій, на яких будуть представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Саратовської державної юридичної академії, Білоруського державного університету, Ягелонського університету, Люблінського католицького університету, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України,  НУ  “Одеська юридична академія”, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, інших ВНЗ та наукових установ.

Урочисте закриття конференції та нагородження переможців відбудеться 29 вересня о 13 годині за адресою: вул. Пушкінська, 77, зал № 6.

Акредитація журналістів за телефоном: +38 093 815 34 95 (Олексій Любченко).