26 квітня відбулася конференція трудового колективу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

28-04-2016, 17:02

На заході заслухано та схвалено звіт голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації В.Г.Білик про виконання колективного договору між ректором і профспілковим комітетом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 2011-2015 рр.

Окремо затверджено внесення змін та доповнень до колективного договору між ректором і профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Конференцією трудового колективу університету також було   затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та шляхом таємного голосування було проведено обрання членів вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого із числа виборних представників.