25-26 жовтня у м.Києві відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

12-09-2012, 15:11

Організатори заходу: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти НАПН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Національний Темпус-офіс в Україні, Національний авіаційний університет, Асоціація вищих навчальних закладів України недержавної форми власності, Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України», Українська асоціація студентського самоврядування.

Напрями роботи конференції:

– Здобутки і виклики Болонського процесу в Україні

– Соціальний вимір вищої освіти

– Запровадження Національної рамки кваліфікації

– Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЕСТS)

– Формування студентоцентрованого навчального середовища у вищій освіті

– Забезпечення якості вищої освіти

– Автономія та врядування у вищій освіті

– Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»

– Інтеграція освіти, досліджень та інновацій у вищій школі

Конференція присвячена механізмам реалізації положень Бухарестського комюніке. Участь у заході візьмуть європейські експерти та представник Виконавчого агентства з питань освіти, будуть представлені кращі результати виконання ВНЗ України проектів Програми Темпус. Передбачається проведення майстер-класів з ключових питань розвитку вищої освіти.

Важливі дати: подання статей – до 20 вересня 2012 р., реєстрація – до 10 жовтня 2012 р.

Довідки: +38-044-28 668-04; +38-044-28-662-98

Сайт конференції: www.ihed.org.ua (рубрика «Ресурси»).

Контакти оргкомітету: ihed.соnf@ukr.net