25 травня відбулося відкриття Міжнародної інтернет-конференції «Безпекове інноваційне суспільство: взаємодія у сфері правової освіти та правового виховання»

25-05-2016, 16:53

Організатори наукового заходу: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, Наукова бібліотека Університету.

Учасники інтернет-конференції – професори, викладачі, аспіранти провідних ВУЗів України та Білорусії, бібліотечна спільнота і студентська аудиторія.

На інтернет-конференцію представлено наукові статті, тези, в яких розглянуто актуальні проблеми державної екологічної політики; соціально-правової комунікації в сучасному суспільстві; електронного судочинства; інформаційної безпеки; особливостей організації правового виховання в сучасній Україні; ролі правової інформації в підвищенні праворозуміння, правосвідомості і правової культури; безоплатної правової допомоги; значення наукової бібліотеки у справі формування правової та загальної культури майбутніх юристів тощо.

Матеріали інтернет-конференції представлені на бібліотечному порталі університету за адресою http://library.nlu.edu.ua для подальшого онлайн-обговорення.