В університеті завершилася вступна кампанія.

30-08-2011, 13:54

В університеті завершилася вступна кампанія.  На перший курс денної форми навчання зараховано 1410 осіб, що повністю відповідає обсягу державного замовлення. Крім того, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб зараховано близько 670 осіб, у тому числі у Полтавський інститут – 60, до Кримського юридичного інституту – 62. Таким чином, на перший курс на денну форму навчання за рахунок коштів державного бюджету і коштів фізичних та юридичних осіб відповідно до ліцензійних обсягів зараховано 2080 студентів.

На навчання без відриву від виробництва коштами держави зараховано 455 осіб, з них 355 на заочний факультет № 1 та 100 на вечірній.

На навчання без відриву від виробництва за контрактом зараховано 115, з них: заочний факультет № 2 – 80, вечірній – 35.

Суттєво поліпшилися якісні показники контингенту абітурієнтів. Так,  до приймальної комісії подали документи 705 осіб, котрі закінчили середні заклади освіти з відзнакою. Найвищий загальний бал був на заочному факультеті №1, він становив  835,1.

Поза конкурсом вступили 104 абітурієнти на денну форму та 13 на заочну. Це – діти-інваліди, діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків; особи, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та інші.

У цілому вступна кампанія пройшла в повній відповідності до вимог Правил прийому, організовано та прозоро.