22 квітня відбулося засідання вченої ради Університету

28-04-2016, 16:36

Серед питань порядку денного розглянуто, зокрема такі.

Був заслуханий звіт кафедри кримінального права №1 про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу. За результатами обговорення доповіді комісії та завідувача кафедри, професора Тютюгіна В.І. роботу кафедри за звітній період було визнано задовільною.

З доповіддю «Система юридичної освіти в Німеччині: сучасний стан та тенденції розвитку» виступив проректор з навчальної роботи Ю.Г.Барабаш. Він зазначив, що завдяки підтримки проекту USAID «Справедливе правосуддя» відбулася ціла низка цікавих заходів з вивчення досвіду реформування вищої юридичної освіти в європейських країнах. У своїй доповіді Ю.Г.Барабаш розкрив особливості системи підготовки «повного юриста» у Німеччині, сутність двох державних іспитів та специфіку навчання за програмами «юридичного радника».

Окрім цього, на засіданні Вченої ради був затверджений новий склад Наглядової ради Університету. Відповідно до пункту 4.12 Статуту Університету до завдань Наглядової ради віднесено вирішення перспективних завдань розвитку Університету, залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективна взаємодія Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суб’єктами господарської діяльності  в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, а також питань фінансування діяльності Університету та розвитку його матеріально-технічної бази, а також здійснення контролю за його діяльністю.

До складу Наглядової Ради увійшли:

1.     Чернов Сергій Іванович – голова Харківської обласної ради, голова Наглядової ради;

2.     Баулін Юрій Васильович – голова Конституційного Суду України;

3.     Губерський Леонід Васильович – ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.     Ізовітова Лідія Павлівна – голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України;

5.     Колтунова Антоніна Іванівна – голова Апеляційного суду Харківської області;

6.     Кононенко Віктор Іванович – голова ВГО «Асоціація випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого»;

7.     Шемшученко Юрій Сергійович – директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького;

8.     Шрамко Юрій Меркурійович – голова Правління благодійного фонду «Правопорядок».