- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого - https://nlu.edu.ua -

21 листопада 2017 року відбулися вибори до органів студентського самоврядування та на деяких виборчих округах вибори представників з числа студентів до вченої ради Університету

До студентського Сенату шляхом прямого таємного голосування було обрано:

            Черкашина А.В.- Інститут прокуратури та кримінальної юстиції;

            Ляшенко Е.І. – Слідчо-криміналістичний інститут;

            Денисенко К.Ю. – Інститут підготовки кадрів для органів юстиції;

            Хохленко А.С. – Інститут підготовки кадрів для органів юстиції;

            Яцен Н.Г. – військово-юридичний факультет;

            Сенаторова С.М. – міжнародно-правовий факультет;

            Назаренко К.Д. – факультет підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби України;

            Грецький Д.Є. – факультет підготовки кадрів для державної пенітенціарної служби України;

            Тверезовська К.С. – факультет публічного права та адміністрування;

            Гордієнко Д.Є. – факультет публічного права та адміністрування;

            Лазебна А.В. – факультет адвокатури;

            Пазій С.А. – факультет адвокатури.

            22 листопада 2017 року головою вищого виконавчого органу студентського самоврядування – студентського Сенату, та загалом головою студентського самоврядування Університету шляхом таємного голосування одноголосно було обрано Антона Вікторовича Олійника.

            За поданням новобраного голови Сенату було сформовано корпус заступників та призначено секретаря:

           Тацій Олександр Олександрович – заступник голови студентського самоврядування Університету, інститут прокуратури та кримінальної юстиції;

            Ільїн Ярослав Сергійович – заступник голови студентського самоврядування Університету, господарсько-правовий факультет;

             Пономаренко Олексій Олександрович – заступник голови студентського самоврядування Університету, слідчо-криміналістичний інститут;

             Лесніца Віталій Юрійович – заступник голови студентського самоврядування Університету, військово-юридичний факультет;

             Ковальов Нікіта Сергійович – секретар студентського самоврядування Університету, міжнародно-правовий факультет.