2 жовтня 2012 року у приміщенні Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (м. Харків) відбулося засідання комісії Конституційної Асамблеї з питань правоохоронної діяльності під головуванням В. Я.Тація

02-10-2012, 09:23

У роботі заходу окрім членів комісії взяли участь наукові консультанти, які здійснюють науковий супровід її діяльності.

На засіданні було заслухано доповіді з наступних тем:

– «Поняття та система правоохоронних органів України» (доповідач – Перший віце-президент НАПрН України, академік НАПрНУ О.В.Петришин);

– «Міжнародний досвід конституційного регулювання правового статусу правоохоронних органів» (доповідачі – проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрНУ Ю.Г.Барабаш, зав. кафедрою міжнародного права член-кореспондент НАПрНУ М.В.Буроменський).

При обговоренні доповідей члени комісії О.М.Бандурка, В.І.Борисов, М.К.Якимчук висловили свої позиції з низки питань концептуального характеру, а саме – щодо поняття правоохоронного органу, визначення їх системи та функціональної характеристики.

З приводу зазначених питань комісія ухвалила низку рішень, які знайдуть своє відображення в подальшій роботі над підготовкою пропозицій щодо можливого конституювання в Україні правоохоронної діяльності.