16 квітня Університеті відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти»

20-04-2015, 16:56

Організатори: Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС України, кафедра адміністративного права, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності, кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону (громадська цивільна служба), Харківське обласне громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону (відокремлений підрозділ ОГФ України).

Конференція проводилась на базі Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України.

Відкрив засідання та привітав учасників від ректорату Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Президії Національної академії правових наук України перший проректор, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, лауреат Державної премії України, завідувач кафедри адміністративного права Ю.П. Битяк.

У роботі конференції взяли участь 187 учасників. За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень загальним обсягом 42 умовних друкованих аркушів українською, російською та англійською мовами.

Наприкінці роботи конференції відбулося нагородження учасників подяками від ректорату Університету та Об’єднання Громадських Формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону.