15 травня відбулася конференція трудового колективу за участі представників від студентства Університету

18-05-2015, 11:43

Конференції передувало засідання Вченої ради, на якому був затверджений проект нової редакції Статуту  та було прийнято рішення про скликання конференції з метою погодження цього проекту.

Із двохсот обраних делегатів взяли участь у Конференції 192. Були представлені всі кафедри, інші структурні підрозділи, а також студентська громада всіх інститутів та факультетів.

Конференцію відкрив ректор Університету В.Я.Тацій, який підкреслив актуальність питання у зв’язку з необхідністю приведення Статуту Університету у відповідність до Закону України «Про вищу освіту». Презентував проект проректор з навчальної роботи Ю.Г. Барабаш.

Після презентації відбулася дискусія щодо його змістовних положень. Була озвучена низка пропозицій та зауважень.

За результатами обговорення було прийнято рішення (результати голосування: за – 190, проти – 1, утримався – 1) погодити нову редакцію Статуту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доручити редакційній комісії внести озвучені пропозиції та після цього ректору Університету подати нову редакцію на затвердження до Міністерства освіти і науки України.

Другим питанням було обрання делегатів на з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, на якому заплановано обрати члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Делегати конференції також прийняли рішення не закривати її і провести чергове засідання наприкінці серпня для заслуховування звіту ректора за цей навчальний рік.