12 червня відбулася Конференція студентського самоврядування Університету

19-06-2015, 14:13

12 червня 2015 року в залі №6 центрального корпусу Університету відбулася Конференція студентського самоврядування Університету.
Конференція є Вищим органом студентського самоврядування.

Вона скликається не менше, ніж раз на рік для вирішення нагальних та невідкладних питань за ініціативою Правління Студентського самоврядування.

Головуючим на Конференції був Голова Правління студентського самоврядування Університету Рудик Віталій. Секретарем – Ільїн Ярослав.

На порядку денному розглядалося питання про затвердження Акту – рекомендації з приводу дотримання студентами офіційно-ділового стилю одягу під час навчання в навчальних корпусах Університету та про внесення змін до Положення «Про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого».

На підставі норм Закону України «Про вищу освіту» двома третинами голосів від загальної кількості делегатів, присутніх на Конференції, було прийнято Акт – рекомендацію про дотримання студентами офіційно-ділового стилю одягу під час навчання в навчальних корпусах Університету та Положення «Про студентське самоврядування Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого» у новій редакції.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції.