Інформація про заходи щодо ліцензування освітньої діяльності з підготовки магістрів

13-07-2011, 07:22

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до п. 15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, який затверджено постановою КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019 інформує про здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо ліцензування освітньої діяльності з підготовки магістрів зі спеціальностей 8.18010011 «Інтелектуальна власність» і 8.18010003 «Судова експертиза». Ліцензійні справи (№ 2548/0/49-11 від 16.05.2011 та № 2549/0/49-11 від 16.05.2011 р.) знаходяться в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Названі спеціальності відбивають окремі сегменти ринку праці професіоналів, є спорідненими з галуззю освіти «Право» за певною номенклатурою спеціальностей з правознавства відповідно до класифікатору економічної діяльності та класифікатору професій ДК 003: 2010.

Загальний стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного та кадрового забезпечення Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідає ліцензійним умовам.