Інформація про заходи щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів за заочною формою навчання

14-07-2011, 07:23

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідно до п. 15 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, який затверджено постановою КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019 інформує про здійснення передбачених чинним законодавством заходів щодо збільшення ліцензованого обсягу підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 0304 «Право» зі спеціальності 7.03040201 «Правознавство» за заочною формою навчання. Заява на збільшення ліцензійного обсягу (№ 1585/0/49-11 від 18.03.2011 р.) знаходиться в Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

На цей час згідно додатку до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 508318 від 02.02.2011 р. ліцензований обсяг підготовки спеціалістів у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» становить 2000 осіб. Термін дії ліцензії з підготовки спеціалістів до 01.07.2013 р.

Університет протягом багатьох років здійснює підготовку фахівців за заочною формою навчання. Переважним чином це особи, які вже працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, юстиції, правоохоронних органах і для яких така форма навчання є найкращим способом підвищення кваліфікації. Це підтверджує доцільність збільшення ліцензованого обсягу.

Загальний стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного та кадрового забезпечення Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відповідає ліцензійним умовам.