Інформація про заходи у зв’язку з ліцензуванням підготовки іноземців

07-05-2010, 09:07

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” відповідно до п. 15 Порядку ліцензування освітніх послуг, який затверджено постановою КМУ від 8 серпня 2007 р. № 1019 інформує про здійснення передбачених чинним законодавством заходів по організації роботи з надання освітньої послуги з підготовки іноземців, що прибули на навчання в Україну. Ліцензійна справа (№ реєстрації 2321-л) знаходиться в Міністерстві освіти і науки України.
На цей час згідно додатку до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АВ № 395122 від 17.12.2007р. ліцензований обсяг підготовки іноземних громадян за базовим напрямом «Правознавство» становить 100 осіб. Термін дії ліцензії з підготовки іноземних громадян до 01.07.2008 р.
Підготовка іноземців, що прибули на навчання в Україну, в Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” здійснюється зі спеціальності «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» або «Магістр», що відповідає вимогам інтеграції України в Європейський простір вищої освіти згідно з положеннями Болонського процесу.
Академія має все необхідне для надання освітньої послуги з підготовки іноземців, що прибули на навчання в Україну, у тому числі сучасну матеріальну базу. Студенти навчаються в належно обладнаних навчальних корпусах, функціонує навчально-спортивний комплекс з басейном, у розпорядженні студентів бібліотека, 8 читальних залів та 8 комп’ютерних класів з Інтернетом. Студенти користуються послугами комбінату громадського харчування Академії.
Викладання учбових дисциплін здійснюється 38 кафедрами, 22 з яких є випускаючими. Науково-педагогічний склад академії становлять 725 осіб, серед яких штатними є 626 осіб. В Академії працюють 75 – докторів наук, професорів, 516 – кандидатів наук, доцентів.
Іноземні студенти обслуговуються в Обласній студентській поліклініці № 20, а також медичному центрі Національного університету “Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого”.
Іноземні студенти мешкають у студентських гуртожитках №5 та №6, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам та правилам.
В Академії функціонує паспортно-візова служба для обслуговування іноземних громадян.
Вартість навчання на контрактній формі становить для іноземних громадян 16 150 грн. на рік.