Інститут підвищення кваліфікації Університету перейменовано на Інститут післядипломної освіти

21-03-2014, 17:11

Відповідно до наказу ректора  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 74 від 17 березня 2014 року з метою розширення напрямків підготовки фахівців та спеціалістів, удосконалення підвищення кваліфікації і перепідготовки за відповідними освітньо-кваліфікаційними програмами,  упорядкування структури Університету Інститут підвищення кваліфікації Університету перейменовано на Інститут післядипломної освіти.