Інститутом підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Університету проведено дев`яте засідання постійно діючого науково-практичного семінару «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»

24-10-2017, 11:38

У роботі семінару взяли участь співробітники та науковці Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрНУ, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії СБ України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Національної академії прокуратури України,   керівники та співробітники слідчих підрозділів управлінь СБ України,  голови та судді  Харкова та області, Національного антикорупційного бюро України та ін.

Під час виступів і дискусій науковці та практичні співробітники правоохоронних і судових органів обговорили:

– концептуальні підходи щодо правового забезпечення національної безпеки;

– проблемні питання застосування норм кримінального та кримінального процесуального законодавства України на стадії досудового розслідування;

– судовий контроль за дотриманням конституційних прав і свобод людини у кримінальному провадженні;

– особливості судово-експертної діяльності та техніко-криміналістичного забезпечення кримінального провадження;

– тактику розкриття злочинів проти основ національної безпеки та злочинів терористичної спрямованості в умовах проведення АТО;

– взаємодію слідчого з оперативними підрозділами та іншими правоохоронними і контролюючими органами та ін.

Матеріали науково-практичного семінару опубліковано окремим збірником. Також готуються пропозиції та рекомендації за результатами проведеного наукового заходу, які планується направити в зацікавлені органи та підрозділи, учасникам семінару.