Із нагоди 20-річчя заснування кафедри іноземних мов №2 проведено міжуніверситетський науково-практичний семінар «Іноземна мова у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО»

02-12-2019, 11:38

У заході взяли участь науковці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету внутрішніх справ Національної академії Національної гвардії України та ін.  

 Засідання відкрила завідувачка кафедри І. П. Липко, яка привітала всіх, хто відгукнувся на запрошення обмінятися думками з приводу важливих питань,  пов’язаних з викладанням іноземних мов у закладах вищої освіти. Ірина Петрівна зазначила, що  обговорення ефективних методів викладання іноземних мов, досліджень в галузях лінгвістики, психолінгвістики, психології і методики викладання, наукових розробок у сферах перекладознавства та міжкультурної комунікації,  обмін досвідом щодо інноваційних підходів  до професійно-орієнтованого навчання іноземних мов  на засадах компетентнісного підходу до організації їх викладання  у закладах вищої освіти сприяє подальшому розвитку вищої освіти, рівню викладання іноземних мов та підвищенню якості навчання студентів.

 Під час пленарного засідання учасники зробили цікаві доповіді, відбувся обмін досвідом та  обговорення   інноваційних підходів  до формування професійної іншомовної компетентності студентів ЗВО.

За результатами науково-практичного семінару видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень в електронному вигляді. Кожен учасник отримав сертифікат.