Проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2013 року»

14-11-2013, 17:28

Організатор заходу − рада молодих учених Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

У роботі конференції взяли участь понад 150 науковців із Білорусі, Російської Федерації та України. Серед них представники Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Національної академії внутрішніх справ; Національного університету «Одеська юридична академія»; Харківського національного університету внутрішніх справ; Львівського  національного університету імені Івана Франка; Національної академії прокуратури України; Белгородського державного національного дослідницького університету (Російська Федерація) та ін.

Відкрив захід доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Університету Ю.Г.Барабаш.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: аспірант кафедри адміністративного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О.Д.Новак – «Юридичні гарантії законності здійснення дисциплінарного провадження щодо державних службовців»; кандидат юридичних наук, доцент кафедри державного будівництва Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» К.Є.Солянік – «Сучасні тенденції проведення адміністративної реформи»; кандидат юридичних наук, асистент кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Є.П.Суєтнов – «Відчуження земельних ділянок і розміщених на них об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності кількох осіб»; аспірант кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права  Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Н.В.Сметаніна – «Визначення поняття злочинності у сучасній кримінології» та ін.

На конференції працювали 6 секцій: загальнотеоретичні аспекти й міжнародні стандарти становлення правової системи України; конституційно-правове регулювання розвитку державності; проблеми розвитку екологічного та земельного законодавства; бюджетне і фінансове законодавство в умовах розвитку економіки України; господарсько-правові і цивільно-правові механізми забезпечення економічної політики держави; правові засоби боротьби зі злочинністю.

За підсумками роботи конференції надрукована збірка тез.