Щиро вітаємо академіка НАПрН України, доктора юридичних наук,  завідувача  кафедри криміналістики, відомого криміналіста, судового психолога та експерта Валерія Юрійовича Шепітька з 60-річчям!

20-12-2020, 00:05

З 1988 року трудова та наукова діяльність В.Ю.Шепітька пов’язані з кафедрою криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Він пройшов шлях від аспіранта до професора,  з 1996 року по теперішній час очолює кафедру криміналістики. Підсумком наполегливої наукової діяльності В.Ю.Шепітька є видання більше як 500 наукових праць, серед яких монографії, підручники, навчальні та науково-методичні посібники, статті у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

В.Ю.Шепітько є талановитим педагогом, який багато років навчає студентів та  здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів. Серед них 4 доктори та   33 кандидатів юридичних наук.

В.Ю.Шепітько є талановитим керівником кафедри, який спрямовує зусилля викладачів на ефективну організацію навчання студентів та використання інноваційних технологій в криміналістичних дослідженнях, а також в обміні міжнародним досвідом. Саме тому В.Ю.Шепітько користується повагою і заслуженим авторитетом не тільки серед правничої спільноти України, а й серед науковців з інших країн. Наполеглива та ініціативна праця В.Ю.Шепітька, а також, творче ставлення до роботи, стали запорукою того, що кафедра криміналістики є однією з найкращих серед закладів вищої юридичної освіти України та зарубіжжя.

В.Ю.Шепітько є Президентом Міжнародного Конгресу Криміналістів, Почесним членом Литовського товариства криміналістів, членом Кримінологічної Асоціації України, членом Міжнародної поліцейської асоціації, Почесним членом Спілки юристів України.

Валерію Юрійовичу! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, творчої наснаги та реалізації всіх задумів!

 Ректорат, профком, колектив кафедри криміналістики,

викладачі та співробітники, Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого