Члени Ради молодих учених виступили з онлайн лекціями для студентів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

19-11-2020, 17:46

У межах співпраці із Радою молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації та Радою молодих вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 16 та 18 листопада членами Ради молодих вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого були прочитані онлайн лекції для студентів-маркетологів 1-4 курсів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

16 листопада відбулися лекції «Важливість вибору в демократичному суспільстві» (лектор – доцент кафедри конституційного права України Павло Романюк) та «Організація публічної влади в Україні» (лектор – асистент кафедри державного будівництва Аліна Муртіщева). Під час лекцій були обговорені сучасні виклики демократичному розвитку України, проблеми, пов’язані з абсентеїзмом та рівнем електоральної культури, крізь призму низької явки на місцевих виборах 2020 року, приклади зі світового досвіду впливу кожного голосу на результати виборів, а також особливості порядку формування та діяльності органів публічної влади, трансформаційні процеси в інституті місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації. Особливу зацікавленість у майбутніх маркетологів викликало порівняння електоральної психології та психології споживача з урахуванням особливостей просування певного товару.  

 18 листопада із лекціями з актуальних питань протидії корупції в Україні виступили асистенти кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Наталя Сметаніна та Катерина Кулик.  

Лекцію «Система антикорупційного законодавства України 2014-2020 років» (лектор – Наталя Сметаніна) було присвячено аналізу антикорупційних механізмів запобігання корупції та антикорупційної інфраструктури в Україні. Значну увагу лектор приділив висвітленню питання негативних наслідків корупції, процедурі повідомлення про корупційні правопорушення. Лекція на тему «Конфлікт інтересів: запобігання та врегулювання» (лектор – Катерина Кулик) була присвячена дослідженню інституту конфлікту інтересів, його сутності та складових елементів. Лектором було проаналізовано потенційний і реальний конфлікт інтересів та визначені негативні наслідки їх існування при виконанні службових і представницьких повноважень. Також було розглянуто шляхи запобігання й врегулювання конфлікту інтересів.