Фінальний день Форуму – заключна головна дискусійна панель: «Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів» та сателітні заходи

06-10-2017, 12:38

Присутніх привітав модератор заходу, доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України Анатолій Гетьман.

Зокрема, Анатолій Гетьман наголосив на важливості імплементації міжнародних стандартів дотримання екологічної та продовольчої безпеки законодавством України. Їх реалізація є надзвичайно потужним фактором встановлення основних векторів забезпечення національної безпеки у сферах державотворення, воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону, забезпечення екологічних прав людини. За думкою А.Гетьмана необхідно продовжити інтеграцію української науки у світовий науковий  та Європейський дослідницький простір із забезпечення захисту інтересів національної екологічної та продовольчої безпеки.

У якості ключових спікерів свої виступи презентували доценти юридичного факультету Білоруського державного університету (м. Мінськ) Алег Мароз і Вераника Саскевич, професор Володимир Андрейцев, професор Василь Костицький, професор Володимир Єрмоленко, професор Володимир Носік та професор Анатолій Гетьман.

Дискусію розпочав доцент Алег Мароз (Білоруський державний університет), який звернув увагу присутніх на стан та перспективи правового забезпечення екологічного супроводу господарської та іншої діяльності в Республіці Білорусь.

У своєму виступі доцент Вераника Саскевич (Білоруський державний університет) висвітлила правове регулювання державної підтримки сільського господарства в Республіці Білорусь.

Професор Володимир Андрейцев (Національний гірничий університет) висвітлив правові проблеми екологічної безпеки України в контексті євроінтеграції.

Доповідь Василя Костицького (Асоціація українських правників) було присвячено теоретико-методологічним проблемам розвитку екологічного права як ознак екологічної держави.

Професор Володимир Єрмоленко (Національний університет біоресурсів та природокористування України) зосередив свою увагу на проблемних питаннях стану та перспектив правового забезпечення продовольчої безпеки.

Професор Володимир Носік (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) наголосив на потребі визначення продовольчої безпеки у контексті здійснення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні.

Дискусію продовжив професор Анатолій Гетьман, який зупинився на правових проблемах екологічної безпеки в умовах проведення АТО.

У рамках панельної дискусії відбулося засідання «круглого столу» «Реформування законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки: європейські вимоги та українські реалії», який модерував доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віталій Уркевич.

У межах цього заходу спікерами було висвітлено низку актуальних питань щодо законодавчого забезпечення продовольчої безпеки, а також напрямів та перспектив його реформування відповідно до найкращих європейських практик.

Своє бачення окреслених проблем презентувала професор Олена Гафурова (Національний університет біоресурсів і природокористування України), яка виступила з доповіддю «Правові питання сільського розвитку в контексті забезпечення продовольчої безпеки». Продовжили обговорення представники університету – доцент Тетяна Курман, яка висвітила поняття, ознаки та критерії продовольчої безпеки як правової категорії, й професор Анатолій Статівка, увага якого була зосереджена на правовому регулюванні державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників в аспекті забезпечення продовольчої безпеки України.

Обговорення блоку земельно-правових проблем гарантування продовольчої безпеки розпочав професор Павло Кулинич (Інститут держави і права імені В. М. Корецького) з доповіддю «Земельно-правові фактори забезпечення продовольчої безпеки: український та європейський виміри». Дискусію продовжили професор Тетяна Харитонова (Національний університет «Одеська юридична академія»), яка зупинилася на використанні земель сільськогосподарського призначення при забезпеченні продовольчої безпеки в Україні, а також професор Михайло Шульга (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), який навів своє бачення значення вказаних земель у справі забезпечення виробництва продовольства.

Результатом жвавого обговорення стала підтримка учасниками дискусій пропозицій щодо створення міжвідомчої робочої групи з питань реформування екологічного, земельного й аграрного законодавства України в контексті сталого розвитку, а також потреби найскорішого прийняття Законів України «Про екологічну безпеку» та «Про продовольчу безпеку».

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України у відставці, старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» (факультет правничих наук) Назар Кульчицький провів відкриту лекцію присвячену практиці захисту екологічних прав у Європейському суді з прав людини.

Також було проведено студентські судові дебати з екологічного права щодо проблем правового забезпечення екологічної безпеки (модератор – Євген Суєтнов, кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).