У Центрі інформаційних технологій Університету проведено круглий стіл «Інформатизація права та правозабезпечення інформатизації»

26-04-2014, 14:31

Організатор − кафедра інформатики та обчислювальної техніки.

У роботі круглого столу взяли участь професорсько-викладацький склад, аспіранти, здобувачі, студенти Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України,  Інституту підготовки слідчих кадрів для МВС України, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України, Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ, міжнародно-правового факультету Університету, факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України Університету та ін.

Відкрив захід та привітав учасників завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор технічних наук, професор В.Г.Іванов. Він зазначив, що складні й суперечливі процеси, що відбуваються у мінливому існуванні сучасного соціуму, швидкі і часто несподівані зміни у змістовних характеристиках суспільного життя зумовлюють постійну і нагальну потребу у неупередженому, теоретично обґрунтованому аналізі.

«Ми з вами є свідками нового інформаційного соціуму. Об’єктивне дослідження реалій інформаційних технологій, як створюється, зберігається і використовується інформація − вкрай необхідне для адекватного розуміння ситуації, що існує сьогодні», − зазначив В.Г.Іванов.

Завідувач кафедри інформатики та обчислювальної техніки також анонсував проведення в Університеті нової міжнародної конференції за цією ж проблематикою восени.

З доповідями виступили: студент факультету підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України (1 курс, 1 група) Олександр Климов − «Комп’ютерні технології у судовому засіданні»; студент факультету підготовки кадрів для Пенсійного фонду України (1 курс, 1 група) Дмитро Ганга − «Поняття комп’ютерного злочину (особливості, риси, способи здійснення)»; студент Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України (1 курс, 20 група) Олександр Ольховський − «Авторське право у мережі Інтернет»; студент міжнародно-правового факультету (1 курс, 2 група) Ярослав Чобу − «DDOS-атаки. Правові та технічні аспекти» та ін.

За результатами роботи круглого столу опубліковано збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників.