У Центрі інформаційних технологій Університету пройшов цикл практичних занять з використання наукометричної бази даних Google Академія

20-05-2014, 12:35

З 13 до 15 травня 2014 року у Центрі інформаційних технологій було проведено низку практичних занять із науковцями університету щодо використання наукометричної бази даних Google Академія.

Вказаний сервіс від пошукового гіганта – Google – дозволяє безкоштовно популяризувати свої наукові наробки, знаходити нову наукову літературу відкритого доступу за обраною тематикою, визначати індекси цитування своїх публікацій, а також свій «рейтинг» як науковця у певній галузі знань, тощо. Використання у науковій діяльності сучасних наукометричних баз даних та сервісів дає можливість «тримати руку на пульсі наукових досліджень» та знайомитися  з роботами і досягненнями найцитованіших у своїй галузі знань вчених.

У заходах взяли участь представники кафедр кримінального права №1, кримінології та кримінально-виконавчого права, соціології та політології, трудового права, конституційного права, екологічного права, філософії, інформатики та обчислювальної техніки та фінансового права, фахівці наукової бібліотеки університету, а також співробітники НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса та НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрНУ.

Заняття із науковцями Університету проводили: д.ю.н., завідуюча відділом наукових проблем інформаційної безпеки НДІ інформатики і права НАПрНУ Савінова Наталія Андріївна, керівник Центру інформаційних технологій університету Іванов Станіслав Миколайович та завідувач лабораторії організації дистанційної освіти Центру інформаційних технологій університету Глинянський Сергій Володимирович.

За результатами проведених практикумів було підготовлено методичний посібник «Наукометрична база даних «Google Академія» (Google Scholar)», а також, заплановано провести семінар-практикум на тему «Наукометричні показники вчених ВНЗ як основа його високої конкурентоспроможності та рейтингу» для більш широкого кола науковців: викладачів, аспірантів та молодих вчених Університету.