У приміщені НАПрНУ розпочала роботу IV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми»

05-10-2012, 14:15

У конференції взяли участь провідні фахівці у галузі трудового права та права соціального забезпечення України, Російської Федерації, Республіки Бєларусь.

Перший проректор Університету Ю.П.Битяк щиро привітав і побажав успішної роботи учасникам заходу та гостям. Він висловив упевненість у тому, що необхідно широке обговорення перспектив та аналізу трудового законодавства та законодавства у сфері соціального забезпечення України та колишніх пострадянських країн, звернувши увагу на те, що проведення подібного роду заходу важливо не тільки для розвитку науки та законодавства, а й для розвитку братерських відносин з сусідніми державами.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова А.М.Куренной – «Трудове право Російської Федерації в ХХІ столітті: стан та проблеми»;  доктор юридичних наук, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри трудового та фінансового права Ярославського державного університету імені П.Г.Демидова А.М.Лушников«Джерела трудового права: до проблеми типовості і нетиповості»; доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Г.В.Хникін«Роль соціального партнерства в механізмі реалізації захисту трудових прав працівників»; доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченко В.І.Щербіна «Роль порівняльного правознавства в розвитку законодавства України про працю»; доктор юридичних наук, професор, декан соціально-правового факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Г.І.Чанишева – «Соціальний діалог у сфері праці: до проблеми визначення поняття»; доктор юридичних наук, професор кафедри трудового права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» О.М.Ярошенко – «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця:  недоліки та шляхи їх усунення» та ін.

На другий день конференції (6 жовтня) заплановано проведення засідань з 4 тематичних секцій:

  1. Теоретичні засади розвитку трудового законодавства;
  2. Проблеми реалізації трудових прав;
  3. Проблеми єдності та диференціації правового регулювання праці;
  4. Проблеми розвитку законодавства про соціальне забезпечення.

За результатами конференції буде виданий збірник тез наукових доповідей.