У приміщені НАПрНУ розпочала роботу дводенна науково-практична конференція «Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини»

17-04-2015, 14:58

Організатори: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук та благодійна організація «Благодійний фонд «Мир і порядок»

Захід відкрив перший віце-президент Національної академії правових наук України О.В.Петришин. Він зачитав привітання ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я.Тація  до учасників та гостей заходу.

З вітальними словами також виступили директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації А.В.Бабічев, голова Харківського апеляційного адміністративного суду Г.Є.Бершов та член правління благодійної організації «Благодійний фонд «Мир і порядок» М.Г.Ісаков.

На пленарному засіданні з доповідями виступили:  доктор юридичних наук, професор Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України О.Ф.Андрійко − «До питання еволюції адміністративного права та розуміння предмета адміністративно-правового регулювання»; доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю.П.Битяк «Доктринальні напрямки розвитку науки адміністративного права»; доктор юридичних наук, професор Запорізького національного університету В.К.Колпаков «Роль конвергенції у формуванні стандартів європейського адміністративного простору» та ін.

На другий день конференції (18 квітня) заплановано проведення засідань у 2 тематичних секціях:

  1. Людиноцентристський підхід щодо розуміння предмету адміністративного права: сутність та дискусії;
  2. Способи захисту прав людини від порушень з боку суб’єктів владних повноважень.