У приміщені НАПрНУ пройшла Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті В.П.Маслова «Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права»

15-02-2013, 16:20

Організатори: Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Національна академія правових наук України, Харківський обласний осередок ВГО «Асоціація цивілістів України».

У конференції взяли участь провідні фахівці у галузі цивільного права України та Російської Федерації.

Відкрив захід та щиро привітав учасників проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.П.Гетьман. Від імені ректорату він привітав учасників заходу та зазначив:  «Мені дуже приємно вже вкотре відкривати цю конференцію пам’яті В.П.Маслова – знаного науковця, ім’я якого відомо далеко за межами нашої країни: в Європі, Азії а також у Сполучених Штатах Америки».

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва НАПрН України М.К.Галянтич – «Правове значення поняття «норма жилої площі» за законодавством України»; доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені  Ярослава Мудрого», член-кореспондент НАПрН України В.Л.Яроцький – «Оборотоздатність корпоративних прав»; кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України А.Б.Гриняк – «Особливості встановлення розміру відшкодування моральної шкоди в підрядних зобов’язаннях»; кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна І.В.Венедіктова – «Охоронювані законом інтереси осіб у репродуктивних правовідносинах» та ін.

У рамках заходу проведено засідання двох  тематичних секцій.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.

.